Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Εκπαίδευση και κατάρτιση: η ευεξία είναι το κλειδί της επιτυχίας

logo

Η έκδοση του 2021 θέτει στο προσκήνιο την «ευεξία στην εκπαίδευση», παρακολουθεί τις πρόσφατες εξελίξεις της πολιτικής και παρέχει επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την προσαρμογή και την ενίσχυση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Στη διάρκεια των περιορισμών κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας, η τηλεκπαίδευση και οι περιορισμένες κοινωνικές επαφές επιβάρυναν σημαντικά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η εκπαίδευση πρέπει να βγει από την κρίση πιο δυνατή. Η ευεξία πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών πολιτικών. Η μέριμνα για την ευεξία όλων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.»

Η πανδημία του κορονοϊού άσκησε πίεση στην ευεξία και την ψυχική υγεία πολλών παιδιών και νέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ευεξία επηρεάζει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και την επιτυχία της διά βίου μάθησης. Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ευεξία στην εκπαίδευση και έλαβαν πρόσθετα μέτρα στη διάρκεια της πανδημίας. Μέσω του Παρατηρητηρίου, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές οι οποίες προσφέρουν πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την ενίσχυση της ευεξίας στην εκπαίδευση. 

Επίσης, ταυτοποιούνται τα κενά που απαιτούν πολιτική δράση. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία «Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία» είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες. Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι η ετήσια έκδοση της Επιτροπής για την κατάσταση της εκπαίδευσης στην ΕΕ και καταγράφει την πρόοδο στους στόχους σε επίπεδο ΕΕ που αποτελούν μέρος του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης με στόχο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πέραν αυτού (2021-2030).

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2021, το σχετικό ενημερωτικό δελτίο και τη σχετική είδηση.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα