Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Ποσό 161,5 εκατ. ευρώ για στήριξη των ανταλλαγών του προσωπικού έρευνας και καινοτομίας και συγχρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie, και συγκεκριμένα των σκελών ανταλλαγής προσωπικού και συγχρηματοδότησης περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND) .

Η προκήρυξη COFUND του 2021, συνολικού προϋπολογισμού 89 εκατ. ευρώ, είναι ανοιχτή ως τις 10 Φεβρουαρίου 2022, ενώ η προκήρυξη ανταλλαγής προσωπικού του 2021, προϋπολογισμού 72,5 εκατ. ευρώ, είναι ανοιχτή ως τις 9 Μαρτίου 2022.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Το μέλλον της ευρωπαϊκής επιστήμης βασίζεται στους ερευνητές. Η πανδημία για άλλη μια φορά κατέδειξε την καίρια σημασία των ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης. Οι δύο προσκλήσεις που ανοίγουν σήμερα προσφέρουν στους ερευνητές, τα ιδρύματα και τις χώρες εξαιρετικές ευκαιρίες για ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας».

Το σκέλος COFUND παρέχει σε οργανισμούς στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» χρηματοδότηση για νέα ή υπάρχοντα διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα. Η δράση υποστηρίζει την κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη μέσω μηχανισμών συγχρηματοδότησης και προωθεί άριστες συνθήκες εργασίας για τους ερευνητές, βιώσιμη κατάρτιση και διεθνή, διεπιστημονική και διατομεακή κινητικότητα. Το σκέλος ανταλλαγής προσωπικού υποστηρίζει βραχυπρόθεσμες διεθνείς και διατομεακές ανταλλαγές προσωπικού έρευνας και καινοτομίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη βιώσιμων συνεργατικών έργων μεταξύ διαφόρων φορέων του ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού χώρου (ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις), εγκατεστημένων εντός ή εκτός Ευρώπης. 

Των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων προηγήθηκε η έγκριση του προγράμματος εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022. Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie είναι το σημαντικότερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για αριστεία στη διδακτορική και τη μεταδιδακτορική κατάρτιση.

Οι Δράσεις συνεισφέρουν στην αριστεία της έρευνας και τονώνουν την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, εξοπλίζουν τους ερευνητές με νέες γνώσεις και δεξιότητες και καλλιεργούν την ερευνητική συνεργασία σε διασυνοριακό, τομεακό και επιστημονικό επίπεδο. Οι Δράσεις χρηματοδοτούν επίσης την εκπόνηση άριστων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων κατάρτισης και συνεργατικών ερευνητικών έργων σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα