Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Μαΐου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δημόσια υγεία: η οδηγία της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού παράγει αποτελέσματα αλλά απαιτείται ισχυρότερη δράση

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη της έκθεση σχετικά με την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Σύμφωνα με την έκθεση, πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της, η οδηγία έχει συμβάλει στη σταθερή μείωση των ποσοστών καπνίσματος και της χρήσης καπνού. Η έκθεση επισημαίνει επίσης δύο βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να υπάρξει βελτίωση: επιβολή της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο και καλύτερη συνεκτίμηση των νέων εξελίξεων της αγοράς.

 

 

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου προτείνουμε τολμηρές και φιλόδοξες δράσεις για τη μείωση της χρήσης καπνού. Έχουμε θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο: να δημιουργήσουμε μια γενιά χωρίς καπνό στην Ευρώπη, όπου λιγότερο από το 5% των πολιτών θα χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού έως το 2040. Αυτό σημαίνει αυστηρότερη επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για το κάπνισμα και ενίσχυση της νομοθεσίας ώστε να συμβαδίζει με τις νέες εξελίξεις. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού είχε σαφώς θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά καπνίσματος στην ΕΕ, αλλά για να επιτύχουμε τον στόχο μας, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Η επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού θα αποτελέσει σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας.»

 

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου —βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας — αποσκοπεί στη δημιουργία μιας «γενιάς χωρίς καπνό» έως το 2040. Για την επίτευξη αυτού του εξαιρετικά φιλόδοξου στόχου χρειαζόμαστε την έγκαιρη κινητοποίηση όλου του διαθέσιμου οπλοστασίου των μέσων ελέγχου του καπνίσματος σε όλα τα επίπεδα. Η οδηγία έχει θεσπίσει ολοκληρωμένους κανόνες πολιτικής της ΕΕ για τον έλεγχο του καπνίσματος, ιδίως μέσω διευρυμένων  προειδοποιήσεων για την υγεία, ενός συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού, της απαγόρευσης των χαρακτηριστικών αρωμάτων/γεύσεων, της δημιουργίας βάσης δεδομένων για τα συστατικά και της ρύθμισης των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων στην αγορά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως η επισήμανση, η αξιολόγηση των συστατικών, οι διασυνοριακές πωλήσεις και τα νέα προϊόντα που εμφανίζονται.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Μαΐου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα