Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δήλωση των Επιτρόπων κκ. Κυριακίδου και Ρεντέρς σχετικά με τη συμφωνία του Συμβουλίου για την ενίσχυση του συντονισμού των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ

Οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία σχετικά με την επικαιροποίηση των κανόνων ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής και ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

EU Digital COVID Certificate - European Capitals

Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2021.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την έγκριση της πρότασης από το Συμβούλιο, η Eπίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, και ο Eπίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσαν τα εξής:

«Από την αρχή της πανδημίας, έχουμε προτείνει λύσεις για να διασφαλιστεί και να διευκολυνθεί η ασφαλής και ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων που έγιναν αναγκαία λόγω της πανδημίας. Ο στενός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ έχει ουσιαστική σημασία, όχι μόνο για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, αλλά ιδίως για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η ασφάλεια για τα άτομα που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. Η σαφήνεια και η προβλεψιμότητα για τους πολίτες μας έχουν καίρια σημασία προκειμένου να είναι ασφαλή τα ταξίδια, και αυτό επιτυγχάνεται μέσω του καθιερωμένου και πολύ επιτυχημένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια πιστοποιητικά καταδεικνύει την επιτυχία του εργαλείου αυτού, το οποίο έχει καθιερωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως. Πρόκειται για μια πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία, που εξαπλώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σήμερα, τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι η κατοχή ενός έγκυρου Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ θα πρέπει, καταρχήν, να επαρκεί για τα ταξίδια όσο διαρκεί η πανδημία. Συνεπώς, η προσέγγιση αυτή θέτει το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ στο επίκεντρο της συντονισμένης μας προσέγγισης. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στη συμφωνία αυτή και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τους συμφωνημένους κανόνες. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει με βάση τις περιστάσεις που αντιμετωπίζει. Όμως η παραλλαγή Όμικρον έχει πλέον εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι καιρός να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να παύσουν τα πρόσθετα ταξιδιωτικά μέτρα που έχουν λάβει ορισμένα κράτη μέλη τις τελευταίες εβδομάδες, τα οποία κάνουν τα ταξίδια πιο δύσκολα και λιγότερο προβλέψιμα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Καλούμε τώρα όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν γρήγορα τους κοινούς κανόνες ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισμός και η σαφήνεια για τους πολίτες και τους ταξιδιώτες μας.»

Ιστορικό

Οι βασικές επικαιροποιήσεις που έγιναν με τη σύσταση αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Καταρχήν, δεν επιβάλλονται πρόσθετοι περιορισμοί στους κατόχους του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ.
  • Εναρμονίζεται η περίοδος ισχύος με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη, δηλ. 270 ημέρες για τον αρχικό κύκλο εμβολιασμού.

Κάθε μέτρο που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να μην εισάγει διακρίσεις και να είναι αναλογικό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, καταρχήν, να μην αρνούνται στα πρόσωπα που ταξιδεύουν από άλλα κράτη μέλη την είσοδο στην επικράτειά τους.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σ' αυτό το ενημερωτικό δελτίο.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τυχόν μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού συντονίζονται και γνωστοποιούνται με σαφήνεια σε επίπεδο ΕΕ.

Στις 13 Οκτωβρίου 2020 τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν, με την έκδοση της σύστασης του Συμβουλίου, να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο συντονισμό και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών.

Την 1η Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο εξέδωσε την πρώτη επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου, με την οποία καθιέρωσε ένα νέο χρώμα, το σκούρο κόκκινο, για τη χαρτογράφηση των περιοχών κινδύνου και καθόρισε αυστηρότερα μέτρα για τους ταξιδιώτες από περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στις 20 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο τροποποίησε τη σύσταση του Συμβουλίου για να επιτρέψει τα μη αναγκαία ταξίδια στα πλήρως εμβολιασμένα άτομα, καθώς και για να ενισχύσει τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης των ανησυχητικών παραλλαγών.

Στις 14 Ιουνίου 2021 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό με τον οποίο θεσπίζεται το πλαίσιο για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Οι εργασίες της Επιτροπής για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ πραγματοποιήθηκαν υπό την ηγεσία του Eπιτρόπου κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, σε στενή συνεργασία με τους Aντιπροέδρους κ. Βιέρα Γιούροβα και κ. Μαργαρίτη Σχοινά και τους Eπιτρόπους κ. Τιερί Μπρετόν, κ. Στέλλα Κυριακίδου και κ. Ίλβα Γιούανσον. Για την καλύτερη δυνατή χρήση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, το Συμβούλιο ενέκρινε, την ίδια ημέρα, δεύτερη επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου, ώστε να προβλεφθούν εξαιρέσεις από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα και τα άτομα που έχουν αναρρώσει από τη νόσο.

Από τον Ιούνιο του 2021, η εξάπλωση της χρήσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ προχωρά με ταχύ ρυθμό. Στις 18 Οκτωβρίου 2021 η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη έκθεση σχετικά με το σύστημα του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, ενός αξιόπιστου, αποδεκτού και ευρέως διαθέσιμου εργαλείου για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Στις 25 Νοεμβρίου, υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, η Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση της κοινής προσέγγισης που καθορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου, κάτι που ζητήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 22ας Οκτωβρίου 2021.

Στις 21 Δεκεμβρίου η Επιτροπή, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μια κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη, εξέδωσε τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2288 με τον οποίο καθιερώνεται, όσον αφορά τα ταξίδια, μια τυποποιημένη περίοδος αποδοχής διάρκειας 270 ημερών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που αναφέρουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς εμβολιασμού.

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τα ταξίδια, όπως κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Re-open EU.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη διασφάλιση του συντονισμού των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ (στα αγγλικά)

Ενημερωτικό δελτίο COVID-19: Ταξιδιωτικά και υγειονομικά μέτρα στην ΕΕ (στα αγγλικά)

Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, και την αντικατάσταση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 (στα αγγλικά).

ReopenEU

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα