Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Οκτωβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: η ολομέλεια θα συζητήσει τις συνεισφορές των πολιτών

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Το Σαββατοκύριακο, η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα συζητήσει εκθέσεις από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, τις εθνικές ομάδες και εκδηλώσεις, την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE) και την πλατφόρμα.

Η εν λόγω συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διάσκεψης αντιπροσωπεύει δύο σημαντικά ορόσημα στο πλαίσιο της Διάσκεψης. Από τη μία πλευρά, οι 80 εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών που επελέγησαν από το σύνολο των 800 που συνεδρίασαν στο Στρασβούργο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα καταλάβουν τις έδρες τους. Από την άλλη πλευρά, για πρώτη φορά η Ολομέλεια θα συζητήσει τις συνεισφορές των πολιτών που απορρέουν από τις διάφορες συνιστώσες της Διάσκεψης ως έχουν επί του παρόντος, ενώ οι διαβουλεύσεις, οι εκδηλώσεις και ο διαδικτυακός διάλογος συνεχίζονται.

Δεύτερη συνεδρίαση Ολομέλειας της Διάσκεψης

Πότε: Σάββατο 23 Οκτωβρίου (προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις, ομάδες εργασίας και συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων την Παρασκευή)

Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με φυσική και εξ αποστάσεως συμμετοχή·

Την Παρασκευή, οι ομάδες εργασίας της Ολομέλειας, που αποτελούνται από εκπροσώπους όλων των συνιστωσών της Ολομέλειας της Διάσκεψης (συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του ΕΚ, βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων, εκπροσώπων κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και πολιτών) θα πραγματοποιήσουν καταστατική συνεδρίαση. Το Σάββατο, η συνεδρίαση της Ολομέλειας θα αρχίσει από τους/τις συμπροέδρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης, τον κ. Guy Verhofstadt (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), τον υφυπουργό κ. Gašper Dovžan εξ ονόματος της σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dubravka Šuica. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα εξής:

  • παρουσίαση από εκπροσώπους κάθε ομάδας και από τους/τις συμπροέδρους με τις πρώτες εντυπώσεις από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών·
  • έκθεση των εκπροσώπων εθνικών ομάδων και εκδηλώσεων·
  • έκθεση της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία· και
  • παρουσίαση από τους/τις συμπροέδρους των ενδιάμεσων εκθέσεων και της προόδου των εργασιών σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, τον σκοπό και τις εργασίες της Ολομέλειας και να τηλεφορτώσετε όλα τα σχετικά έγγραφα για το επόμενο Σαββατοκύριακο στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας της Διάσκεψης.

Πρώτες συνεδριάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών

Οι πρώτες συνεδριάσεις των τεσσάρων ομάδων Ευρωπαίων πολιτών πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021. Σε κάθε ομάδα, περίπου 200 πολίτες από όλα τα κράτη μέλη (το ένα τρίτο από αυτούς ηλικίας κάτω των 25 ετών) συζήτησαν θέματα στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

Οι εκθέσεις από τις πρώτες συνεδριάσεις των ομάδων και οι κατάλογοι με τους άξονες και τα επιμέρους θέματα που οι πολίτες επέλεξαν για περαιτέρω συζητήσεις είναι διαθέσιμες στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα:

Ομάδα 1 Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, απασχόληση / εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός·

Ομάδα 2 Ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια·

Ομάδα 3 Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία· και

Ομάδα 4 Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση·

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν κεντρικό στοιχείο της Διάσκεψης που διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα άνευ προηγουμένου διακρατικό και πολυγλωσσικό εγχείρημα στο πλαίσιο της διαβουλευτικής δημοκρατίας, το οποίο προσφέρει στους ευρωπαίους πολίτες κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ. Κατά τις διαβουλεύσεις των ομάδων θα ληφθούν υπόψη οι συνεισφορές της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας και οι συστάσεις που απορρέουν από τις εθνικές ομάδες πολιτών και τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλα τα κράτη μέλη.

Συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE2021) πραγματοποιήθηκε στις 8-9 Οκτωβρίου, με 5.000 νέους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και άλλους 5.000 διαδικτυακά, για να συζητήσουν περισσότερες από 2.000 ιδέες για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν νέοι που είναι μέλη των ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών. Οι 20 δημοφιλέστερες ιδέες της EYE2021 θα παρουσιαστούν από δύο νέους συμμετέχοντες στην επόμενη Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Μάθετε περισσότερα.

Τι συζητούν οι πολίτες στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα

Στις 15 Οκτωβρίου, δημοσιεύθηκε η δεύτερη έκθεση σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Παρέχει επισκόπηση των συνεισφορών των πολιτών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας στις 19 Απριλίου 2021 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2021. Με περισσότερους από τρία εκατομμύρια επισκέπτες, 30.000 ενεργούς συμμετέχοντες, 8.000 ιδέες που αποτέλεσαν θέμα συζητήσεων και σχεδόν 3.000 καταχωρισμένες εκδηλώσεις, η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί τον πυρήνα της διακρατικής δημοκρατικής συζήτησης της Διάσκεψης. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον αποτελούν σήμερα τα δημοφιλέστερα θέματα συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων. Πολίτες από όλες τις χώρες της ΕΕ έχουν επίσης διατυπώσει πληθώρα ιδεών σχετικά με άλλα θέματα.

Η δεύτερη έκθεση της πλατφόρμας συμπληρώνει τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην πρώτη. Επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να δίνεται έμφαση στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον, παρουσιάζοντας παράλληλα νέες ιδέες σχετικά με τη βιοποικιλότητα, την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τον ενισχυμένο ρόλο της ΕΕ στον κόσμο.

Η τρίτη ενδιάμεση έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο και θα τροφοδοτήσει τις τελευταίες συνόδους των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και τις προσεχείς συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Θα καλύπτει τις συνεισφορές μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Στις αρχές του επόμενου έτους θα εκπονηθεί τελική έκθεση.

Στην πλατφόρμα διατίθεται επίσης συμπληρωματική έκθεση σχετικά με τις συνεισφορές στην πλατφόρμα ανά κράτος μέλος.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό γράφημα: Χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης;

Ενημερωτικό γράφημα: Διαδικασία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Οκτωβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα