Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: εκδήλωση ανατροφοδότησης στις Βρυξέλλες

Future of europe

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διοργανώνουν αύριο εκδήλωση ανατροφοδότησης ως συνέχεια στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει ευκαιρία για τα τρία θεσμικά όργανα να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο δίνουν συνέχεια στις προτάσεις που προέκυψαν από τη Διάσκεψη και να ανταλλάξουν απόψεις με τους πολίτες που συμμετείχαν στις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και με εκπροσώπους των εθνικών ομάδων πολιτών και των εκδηλώσεων.

Μετά τη λήξη της Διάσκεψης, τα τρία θεσμικά όργανα έχουν εργαστεί για να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους να ενεργήσουν βάσει των προτάσεων της Διάσκεψης. Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εφαρμογής και παρακολούθησης σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους βάσει των Συνθηκών της ΕΕ. Οι 49 προτάσεις της Διάσκεψης περιλαμβάνουν περισσότερα από 300 μέτρα σχετικά με τον τρόπο επίτευξής τους, σε εννέα θεματικούς τομείς, με βάση τις συστάσεις που έγιναν από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και τις εθνικές ομάδες πολιτών, καθώς και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εθνικές εκδηλώσεις, την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και τις συζητήσεις στο πλαίσιο των εννέα θεματικών ομάδων εργασίας και της Ολομέλειας.
 

Συνέχεια που δίνεται από την Επιτροπή

Η Επιτροπή θα παράσχει αύριο ανατροφοδότηση σύμφωνα με την ανακοίνωσή της με τίτλο «Υλοποίηση του οράματος με συγκεκριμένες δράσεις», η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2022, έναν μήνα μετά το τέλος της Διάσκεψης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει τέσσερις διαφορετικούς τύπους απαντήσεων στις προτάσεις που προέκυψαν από τη Διάσκεψη, μέσα από:

  • υφιστάμενες πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις προτάσεις (π.χ. το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, τη στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία, τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά, ή το σχέδιο δράσης για τη νεολαία στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ)
  • δράσεις που έχουν ήδη προταθεί από την Επιτροπή, τις οποίες καλούνται να εγκρίνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (π.χ. το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και την πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης)
  • προγραμματισμένες δράσεις που θα υλοποιήσουν τις ιδέες που προέκυψαν απευθείας από τη Διάσκεψη (π.χ. αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων)
  • νέες πρωτοβουλίες που εμπνέονται από τις προτάσεις της Διάσκεψης, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής (π.χ. μελλοντική πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία).


Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023 έχει ως γνώμονα το όραμα που παρουσιάζεται στα συμπεράσματα της Διάσκεψης. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι οι συμμετοχικές πρακτικές θα ενσωματωθούν στην εργαλειοθήκη μας για τη χάραξη πολιτικής μέσω των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες συμμετέχουν σε ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής. Για παράδειγμα, η νέα γενιά ομάδων πολιτών θα εξετάσει τις πρωτοβουλίες του επόμενου έτους για τα απόβλητα τροφίμων, τη μαθησιακή κινητικότητα και τους εικονικούς κόσμους.

Η Επιτροπή αναπτύσσει επίσης ένα νέο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο για τη δραστηριοποίηση των πολιτών. Το εργαλείο αυτό θα ενσωματώσει σε μια πύλη, που θα χρησιμεύσει ως ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης, όλους τους διαύλους που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες για να συμβάλουν στη χάραξη πολιτικής: τις δημόσιες διαβουλεύσεις, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και έναν νέο πολύγλωσσο διαδραστικό χώρο εμπνευσμένο από τον διαδικτυακό χώρο διαβούλευσης της Διάσκεψης. 

 

 

 

Δηλώσεις των μελών της Επιτροπής

Η κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, δήλωσε: «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έδωσε στους πολίτες μεγαλύτερο λόγο για την Ευρώπη στην οποία θέλουν να ζήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι φέραμε τους πολίτες στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Είναι δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν εκεί. Η Επιτροπή προχωρά στην υλοποίηση των σχεδίων της να ανταποκριθεί στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να βελτιώσουμε την Ένωσή μας.»
 

Ιστορικό

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της τον Ιούλιο του 2019, απηύθυνε κάλεσμα για μια Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ως μέρος ενός οράματος για μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία —και δεσμεύτηκε να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματά της.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία ξεκίνησε την Ημέρα της Ευρώπης 2021, διήρκεσε ένα έτος. Ήταν μια άνευ προηγουμένου πανευρωπαϊκή άσκηση στη συμμετοχική και διαβουλευτική δημοκρατία —η μεγαλύτερη και ευρύτερη του είδους της. Συνέδεσε άτομα από όλες τις ηλικίες, τις χώρες και τα υπόβαθρα, πολλά από τα οποία δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με την Ευρώπη ούτε ήταν εξοικειωμένα με τη θεσμική σύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι και όλες συνεισέφεραν τις διαφορετικές ιστορίες, τις προοπτικές, τις γλώσσες και τις ταυτότητές τους, για να εκθέσουν τις προσδοκίες τους για την Ευρώπη και να σφυρηλατήσουν ένα όραμα για το μέλλον της.


Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Παράρτημα

Τελική έκθεση

Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην τελετή λήξης της Διάσκεψης [9 Μαΐου 2022]

Ενημερωτικό δελτίο για τη Διάσκεψη

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023

 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έδωσε στους πολίτες μεγαλύτερο λόγο για την Ευρώπη στην οποία θέλουν να ζήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι φέραμε τους πολίτες στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Είναι δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν εκεί. Η Επιτροπή προχωρά στην υλοποίηση των σχεδίων της να ανταποκριθεί στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να βελτιώσουμε την Ένωσή μας.

 

Αντιπρόεδρος κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα - 01/12/2022

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα