Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Ιουνίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δασικές πυρκαγιές: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προετοιμασίες της για την περίοδο δασικών πυρκαγιών του 2021

capture_2.png
© EU
Για να προετοιμαστεί για τυχόν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας κατά την περίοδο αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ενισχυμένο ευρωπαϊκό στόλο 11 πυροσβεστικών αεροσκαφών και 6 ελικοπτέρων που φιλοξενούνται σε διάφορα κράτη μέλη στο πλαίσιο του συστήματος rescEU. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για την ενίσχυση των προληπτικών τους μέτρων κατά των πυρκαγιών.

Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε: «Κάθε χρόνο, οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν σημαντικό κίνδυνο καταστροφών για όλη την Ευρώπη. Η περίοδος πυρκαγιών έντονη και διαρκεί πολύ, ενώ οι επιρρεπείς σε πυρκαγιές περιοχές επεκτείνονται προς τα βόρεια. Εν όψει της φετινής περιόδου δασικών πυρκαγιών, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να μειώσουμε τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Ο στόλος πυρόσβεσης rescEU που προτείνουμε θα περιλαμβάνει 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δασικών πυρκαγιών. Ο στόλος βρίσκεται σε στρατηγική θέση στην Κροατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις χώρες αυτές για την άψογη συνεργασία τους. Με στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ και του rescEU, η ΕΕ θα μπορεί να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις δασικές πυρκαγιές, καθώς και να προετοιμάζεται γι' αυτές, τόσο φέτος όσο και στο μέλλον.»

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, πρόσθεσε: «Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τα δάση, τα οποία φιλοξενούν το 80 % όλων των γνωστών φυτών και ζώων στη Γη. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής προβάλλουν μέτρα πρόληψης βασισμένα στη χρηστή διακυβέρνηση, τον ορθό σχεδιασμό, την αποτελεσματική διαχείριση των δασών και τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ. Καίρια σημασία έχει η επένδυση στην πρόληψη. Ταυτόχρονα, πρέπει να μεριμνούμε ώστε να έχουμε την ικανότητα αντιμετώπισης όταν όντως ξεσπούν οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Σε αυτό το σημείο παίζει βασικό ρόλο το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ.»

Ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών αυτής της περιόδου προβλέπεται ότι θα υπερβεί τον μέσο όρο, με θερμοκρασίες που αναμένεται να είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο στην περιοχή της Μεσογείου. Κατά την περίοδο αυτή ενδέχεται επίσης να μειωθούν οι βροχοπτώσεις, ιδίως στην Κεντρική Ευρώπη και σε πολλές περιοχές της Μεσογείου. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων πυρκαγιών τόσο σε περιοχές επιρρεπείς σε πυρκαγιές όσο και σε νέες περιοχές της Ευρώπης.

Πυροσβεστικές ικανότητες του rescEU

  • Ο πυροσβεστικός στόλος του rescEU για το 2021 προβλέπεται να περιλαμβάνει αεροσκάφη και ελικόπτερα από έξι κράτη μέλη της ΕΕ, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χώρες σε περιόδους ανάγκης.
  • Ο πυροσβεστικός στόλος του rescEU θα αποτελείται από: 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κροατία, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ιταλία, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ισπανία, 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα από τη Σουηδία.
  • Αυτά προστίθενται σε 1 πυροσβεστικό αεροσκάφος από τη Γαλλία και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Σουηδία, τα οποία αποτελούν μέρος του στόλου του rescEU σε μακροπρόθεσμη βάση.

Προληπτικά και προπαρασκευαστικά μέτρα και μέτρα παρακολούθησης για την περίοδο δασικών πυρκαγιών του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί και να συντονίζει όλες τις προετοιμασίες ενόψει της φετινής περιόδου δασικών πυρκαγιών.

  • Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών διευκολύνουν την καλύτερη κατανόηση της χερσαίας πρόληψης ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους
  • Εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες και εργαλεία παρακολούθησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), παρέχουν επισκόπηση των ευρωπαϊκών δεδομένων από τα εθνικά προγράμματα δασοπυρόσβεσης.
  • Τακτικές συναντήσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη που συμμετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση ετοιμότητας εκάστου και σχετικά με τους κινδύνους πυρκαγιάς.
  • Δύο συνεδριάσεις ετησίως με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες για την πρόληψη των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών ώστε οι εμπειρίες να είναι διαθέσιμες σε όλους. Ένα από τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων αυτών είναι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών βάσει χερσαίων λύσεων.
  • Η επικείμενη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ καλύπτει βασικές προτεραιότητες και ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να προβλέπει, να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται φυσικές και κλιματικές καταστροφές, όπως οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ως άμεση προτεραιότητα.
  • Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα αναγνωρίζει τη σημασία της πρόληψης* των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών και προτείνει φιλόδοξους στόχους αποκατάστασης για την αύξηση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων μας.
  • Το σύστημα πληροφοριών της ΕΕ για τα δάση στην Ευρώπη (FISE) συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για τα δάση της Ευρώπης. 

Ιστορικό

Οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, καθώς και ετοιμότητας για αυτές, είναι αλληλένδετες για τη διάσωση ζωών και μέσω βιοπορισμού και για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εμπειρογνώμονες με μεγάλη πείρα σε θέματα δασικών πυρκαγιών, οι καλά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες, η τεχνολογία των πληροφοριών και τα επαρκή μέσα αντιμετώπισης κάνουν τη διαφορά.

Η ΕΕ εξασφαλίζει συντονισμένη προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την προετοιμασία για αυτές, όταν οι πυρκαγιές αυτές υπερβαίνουν τις εθνικές ικανότητες αντιμετώπισης. Όταν η κλίμακα μιας δασικής πυρκαγιάς υπερβαίνει τις ικανότητες αντιμετώπισης μιας χώρας, η χώρα αυτή μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ . Μόλις ενεργοποιηθεί, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ συντονίζει και χρηματοδοτεί τη βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και έξι επιπλέον συμμετέχοντα κράτη μέσω αυθόρμητων προσφορών. Επιπλέον, η ΕΕ έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας ώστε να διαθέτει κρίσιμο αριθμό άμεσα διαθέσιμων ικανοτήτων πολιτικής προστασίας και να έχει τη δυνατότητα ισχυρότερης και συνεκτικής συλλογικής αντιμετώπισης. Σε περίπτωση που για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης απαιτείται επιπλέον βοήθεια διάσωσης, παρεμβαίνει ο πυροσβεστικός στόλος του rescEU που παρέχει επιπλέον ικανότητες για την αντιμετώπιση καταστροφών στην Ευρώπη. Η υπηρεσία δορυφορικής χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης του προγράμματος Copernicus της ΕΕ συμπληρώνει τις επιχειρήσεις με λεπτομερείς πληροφορίες από το διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Δασικές πυρκαγιές

rescEU

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής: Πρόληψη των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών βάσει χερσαίων λύσεων

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Ιουνίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα