Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

COP15: η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλοι χορηγοί δεσμεύονται να αυξήσουν την παγκόσμια χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα

Visit of Virginijus Sinkevičius, European Commissioner, to Canada

Χθες, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα (COP15) στο Μόντρεαλ, η ΕΕ, μαζί με ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και διάφορες άλλες χώρες, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα από όλες τις πηγές. Οι χορηγοί, σε κοινή τους δήλωση σχετικά με τη διεθνή χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα, επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να αυξάνουν τη χρηματοδότηση και τονίζουν τον ρόλο της βοήθειας για την κινητοποίηση εγχώριων και ιδιωτικών επενδύσεων στη βιοποικιλότητα.

 

Βασική συνεισφορά της ΕΕ και των κρατών μελών

Η κοινή δήλωση των χορηγών περιλαμβάνει κατάλογο δεσμεύσεων των χορηγών, με τις οποίες καλούνται να συνεισφέρουν και άλλα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τον άνευ προηγουμένου διπλασιασμό της διεθνούς χρηματοδότησης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα σε 7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Επιπλέον, διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ διπλασιάζουν επίσης τη χρηματοδοτική τους στήριξη, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία, και οι Κάτω Χώρες την αυξάνουν κατά 50 %. Με αυτό το βήμα, η κοινή συνεισφορά της ΕΕ και των κρατών μελών της για τη φύση αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο από τις κοινές δεσμεύσεις όλων των χορηγών. Άλλα κράτη μέλη αναμένεται να ανακοινώσουν τις συνεισφορές τους τις επόμενες ημέρες.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ήταν ήδη ο μεγαλύτερος χορηγός στον κόσμο, αλλά, με την πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση, δείχνουν αποφασιστικότητα να σταματήσουν επειγόντως και να μειώσουν την απώλεια βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η χρηματοδότηση στηρίζει άμεσα τις χώρες-εταίρους ανά τον κόσμο για την υλοποίηση επιτόπιων θετικών για τη φύση έργων, τα οποία βελτιώνουν ταυτόχρονα τα μέσα βιοπορισμού των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένη στήριξη για την αύξηση των γνώσεων, την ενίσχυση των ικανοτήτων, τη βελτίωση των κανονιστικών πλαισίων και την προσέλκυση πρόσθετης χρηματοδότησης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις αναπτυξιακές τράπεζες για την αύξηση του αντικτύπου.

Για παράδειγμα, με τη NaturAfrica, θα στηρίξουμε περίπου 40 χώρες με 1,5 δισ. ευρώ έως το 2024, για τη στήριξη της βιοποικιλότητας, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες για τους τοπικούς πληθυσμούς. 

 

Ανάγκη για αυξημένη χρηματοδότηση από όλες τις πηγές

Επί του παρόντος, υπάρχει σημαντικό χρηματοδοτικό κενό παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κρίσης βιοποικιλότητας. Η διεθνής δημόσια χρηματοδότηση από μόνη της δεν επαρκεί για τη γεφύρωση του χρηματοδοτικού κενού για τη βιοποικιλότητα.

Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κινητοποιήσουν περισσότερους εγχώριους πόρους για τη φύση και να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές που να συμβάλλουν στην αποδέσμευση ιδιωτικής χρηματοδότησης. Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας (BioFin) που υποστηρίζεται από την ΕΕ, συμβάλλουν στη δημιουργία πρόσθετων πόρων από όλες τις πηγές, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πόρων, αλλά και εξαλείφουν ή ανακατευθύνουν τα κίνητρα που είναι επιβλαβή για τη βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, επί του παρόντος οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να δαπανούν πέντε έως οκτώ φορές περισσότερα για να βλάψουν τη βιοποικιλότητα παρά για να τη βοηθήσουν.

Η επίτευξη του στόχου της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2030 απαιτεί τη συμμετοχή όλων, ευθυγραμμίζοντας τη δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση με τους στόχους του μελλοντικού παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα που αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην COP15.
 

Περισσότερο από το 50 % της οικονομίας μας εξαρτάται από τη φύση, αλλά στη φύση δεν αποδίδεται οικονομική αξία. Η κοινή δήλωση καλεί τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης να ενσωματώσουν τη βιοποικιλότητα σε όλες τις δράσεις τους και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση της φύσης, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τα παράλληλα οφέλη για διάφορους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
 

Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ευθυγραμμίζοντας τις δραστηριότητες και τις χρηματοοικονομικές πράξεις τους με τους στόχους για τη βιοποικιλότητα και απομακρύνοντάς τες από δραστηριότητες που βλάπτουν τη φύση. Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η διάδοση των επιπτώσεων και των εξαρτήσεών τους που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα θα στηρίξουν τους επενδυτές στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

 

Ιστορικό

Η κοινή δήλωση των χορηγών αποτελεί μέρος του σχεδίου 10 σημείων για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας, μιας πρωτοβουλίας που δρομολόγησε ο Ισημερινός, η Γκαμπόν, οι Μαλδίβες και το Ηνωμένο Βασίλειο για την παροχή ενός αξιόπιστου και φιλόδοξου σχεδίου στρατηγικής για τη γεφύρωση του χρηματοδοτικού κενού για τη βιοποικιλότητα.
 

Ενόψει της COP15, η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τον άνευ προηγουμένου διπλασιασμό της διεθνούς χρηματοδότησης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα σε 7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Κάλεσε επίσης άλλους χορηγούς να ανταποκριθούν σ' αυτή την προσπάθεια για μια φιλόδοξη συμφωνία για τη φύση και τους ανθρώπους.
 

Διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ αυξάνουν τη διεθνή χρηματοδότησή τους για τη βιοποικιλότητα· για παράδειγμα η Γερμανία επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αυξήσει την εν λόγω χρηματοδότησε σε 1,5 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2025 και η Γαλλία σε 1 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2025.

 

Ο πλανήτης μας χρειάζεται σταθερές χρηματοοικονομικές επενδύσεις που να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες μας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια επιτυχής συμφωνία για τη φύση. Εδώ, στην COP15 στο Μόντρεαλ, συνεργάζομαι με εταίρους από όλο τον κόσμο για να εξασφαλίσω και τα δύο. Σήμερα [σ.σ. χθες], μαζί με διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλους χορηγούς, αποφασίσαμε να αυξήσουμε τη χρηματοδοτική μας στήριξη για την καταπολέμηση της κρίσης της φύσης. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προόδου, καθώς οι διαπραγματεύσεις προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε: - 15/12/2022

Το μέλλον μας συνδέεται με τη βιοποικιλότητα. Αν δεν αλλάξει τίποτε, θα χάσουμε φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής. Τα μέσα βιοπορισμού πολλών κοινοτήτων κινδυνεύουν. Το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε απαιτεί πολυμερή αντίδραση. Η σημερινή δέσμευση για αύξηση της διεθνούς χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Η ΕΕ και η «Ομάδα Ευρώπη» είναι έτοιμες να διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Θα συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους μας, ιδίως με τις πλέον ευάλωτες χώρες.

κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων - 15/12/2022

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα