Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία σχετικά με το ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων

Visit of Mairead McGuinness, European Commissioner, to the United States

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής για έναν κανονισμό για τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα.

Ο εν λόγω κανονισμός, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θα θεσπίσει ένα υψηλής ποιότητας προαιρετικό ενωσιακό πρότυπο για τα πράσινα ομόλογα. Το ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων (EUGBS) θα είναι διαθέσιμο σε εταιρείες και δημόσιες οντότητες που επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές για να χρηματοδοτήσουν τις πράσινες επενδύσεις τους, τηρώντας παράλληλα αυστηρές απαιτήσεις βιωσιμότητας. Ειδικότερα, οι εκδότες EUGBS θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 85% των κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το ομόλογο διατίθενται σε οικονομικές δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με τον κανονισμό για την ταξινομία. Έτσι, οι επενδυτές θα μπορούν ευκολότερα να αξιολογούν, να συγκρίνουν και να έχουν την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις τους είναι βιώσιμες, ελαχιστοποιώντας συνεπώς και τους κινδύνους που ενέχει η προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας.

Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες δήλωσε σχετικά: «Με πρωτεργάτες την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους εκδότες ομολόγων, η αγορά πράσινων ομολόγων εξελίσσεται σε σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις εταιρείες που πρέπει να χρηματοδοτήσουν μεγάλης κλίμακας φιλικές προς το κλίμα επενδύσεις, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι καθαρές μεταφορές και τα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια. Με το ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων, δημιουργούμε ένα νέο “χρυσό πρότυπο” το οποίο θα είναι στη διάθεση των εταιρειών που επιθυμούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μετάβασης στη βιωσιμότητα.»

Σε συνέχεια της συμφωνίας, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης ενωσιακά υποδείγματα για εκδότες άλλων ομολόγων με περιβαλλοντικούς στόχους, ακόμη και αν δεν κάνουν χρήση του EUGBS. Η χρήση των εν λόγω υποδειγμάτων θα είναι αυστηρά προαιρετική. Για πρώτη φορά, θα υπάρχει ένα τυποποιημένο υπόδειγμα που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι εκδότες για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με την ευθυγράμμιση των πράσινων ομολόγων με την ταξινομία, μειώνοντας έτσι τον διοικητικό φόρτο και την αβεβαιότητα τόσο για τους εκδότες πράσινων ομολόγων όσο και για τους επενδυτές.

Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης ένα καθεστώς για την καταχώριση και την εποπτεία των εξωτερικών αξιολογητών. Οι εξωτερικοί αξιολογητές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά, καθώς αξιολογούν λεπτομερώς τα πράσινα ομόλογα και επιβεβαιώνουν στους επενδυτές τα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια των εν λόγω ομολόγων. Οι εκδότες που κάνουν χρήση του νέου EUGBS θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους εξωτερικούς αξιολογητές σε διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ομολόγου, μεταξύ άλλων για να ελέγχεται η ευθυγράμμιση των χρηματοδοτούμενων έργων με τον κανονισμό για την ταξινομία.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα