Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Φεβρουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Αποκλίνουσες δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη αποκαλύπτει έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) δημοσίευσε νέα έκθεση σχετικά με το δημογραφικό τοπίο στις διάφορες περιοχές της ΕΕ.

Η έκθεση δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή ανάλυση σε επίπεδο χώρας, αλλά διερευνά λεπτομερώς, ακόμη και σε επίπεδο συνοικιών, τις δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση, ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει, αλλά δεν γερνούν όλες οι περιοχές με τον ίδιο ρυθμό. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι το χάσμα μεταξύ των περιφερειών με αυξανόμενο και με μειούμενο πληθυσμό αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες δεκαετίες.

 

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Ντούμπραβκα Σούιτσα δήλωσε σχετικά: «Η έκθεση σχετικά με το δημογραφικό τοπίο στις διάφορες περιοχές της ΕΕ μάς εφοδιάζει με τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να κατανοήσουμε καλύτερα τις δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη και να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας στη νέα πραγματικότητα στο πεδίο. Μας βοηθά να συλλάβουμε την πολυμορφία των περιφερειακών δυναμικών, ώστε να στοχεύσουμε καλύτερα τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε για τις νέες προκλήσεις με τις οποίες είμαστε όλοι αντιμέτωποι».

 

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, η οποία είναι αρμόδια για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε σχετικά: «Η έκθεση αυτή βασίζεται στη δημογραφική γνώση που κατέχει το Κοινό Κέντρο Ερευνών και θα συνεισφέρει στη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της οικονομικής ή δημογραφικής παρακμής. Η δημογραφία δεν έχει σημασία μόνο για μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και για τη λειτουργία των δημοκρατιών μας».

 

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι νέοι που μετακινούνται, για λόγους εργασίας ή σπουδών, επηρεάζουν σημαντικά τις δημογραφικές μεταβολές, με αποτέλεσμα ορισμένες περιφέρειες να ευημερούν και άλλες να υστερούν.

 

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ , καθώς και οι πολιτικές καινοτομίας που στοχεύουν τις περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των εδαφικών ανισορροπιών, παρέχοντας υπηρεσίες και οικονομικές ευκαιρίες, έτσι ώστε περιοχές που σήμερα έχουν ερημώσει να καταστούν ελκυστικότεροι τόποι διαβίωσης. Πρόσφατα, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο και ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να συζητηθούν πιθανοί τρόποι πρόβλεψης και αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

 

Η τελευταία αυτή έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών έρχεται να προσθέσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εδαφική διάσταση της δημογραφικής αλλαγής, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και θα αξιοποιηθεί στην εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές, το οποίο θα παρουσιάσει η Επιτροπή τον Ιούνιο. Το δελτίο Τύπου του ΚΚΕρ είναι διαθέσιμο εδώ .  

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Φεβρουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα