Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αποδοτικότερα οικιακά στεγνωτήρια ρούχων προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και για την προστασία του περιβάλλοντος

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέους κανόνες της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων και τη διευκόλυνση της επισκευής τους. Οι καταναλωτές θα δουν όφελος στο πορτοφόλι τους, καθώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί ενέργειας και θα παραταθεί η διάρκεια ζωής των εν λόγω συσκευών.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, μόνο τα πλέον αποδοτικά στεγνωτήρια ρούχων θα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Από την 1η Ιουλίου 2025, οι καταναλωτές της ΕΕ θα μπορούν να διαμορφώνουν τις αγοραστικές τους επιλογές βάσει μιας αναθεωρημένης ενεργειακής ετικέτας. Η κλίμακα ενεργειακής απόδοσης A έως G αναπροσαρμόζεται, ώστε η κατηγορία Α να ισχύει μόνο για τα καλύτερα προϊόντα. Οι κατασκευαστές που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν ανταλλακτικά για να τα διαθέτουν στους καταναλωτές και τους επισκευαστές. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να επισκευάζουν τις οικιακές συσκευές αντί να τις πετούν ως απορρίμματα, σύμφωνα με τους στόχους μας για την προώθηση ενός πιο κυκλικού οικονομικού μοντέλου.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών θα εξοικονομήσει 2,8 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές. Τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε εκτιμώμενη σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας 15 TWh, καθώς και σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 1,7 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 έως το 2040. Η εξοικονόμηση ενέργειας ισοδυναμεί περίπου με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν 2,6 εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι σημερινοί κανόνες εγκρίθηκαν μετά από εκτενή διαβούλευση και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις προσεχείς εβδομάδες και οι κατασκευαστές θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 18 μήνες για να προετοιμαστούν για την έναρξη ισχύος αυτών των νέων διατάξεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: + 32 2 295 86 02· Giulia Bedini — Τηλ.: + 32 2 295 86 61· Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: + 32 2 298 13 25)

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα