Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή περατώνει την αρχική αντιμονοπωλιακή έρευνα για την Coca-Cola και τους εμφιαλωτές της

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει την προκαταρκτική έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές της The Coca-Cola Company και των εμφιαλωτών της, Coca-Cola Europacific Partners και Coca-Cola Greek.
 

Η Επιτροπή ανησυχούσε ότι η Coca-Cola και οι εμφιαλωτές της μπορεί να καταχρώνταν τη δεσπόζουσα θέση τους χορηγώντας σειρά εκπτώσεων υπό όρους στους λιανοπωλητές ορισμένων κρατών μελών, με σκοπό τον αποκλεισμό της εισόδου ή την παρεμπόδιση της επέκτασης νέων ποτών στην αγορά.
 

Η σημερινή απόφαση για περάτωση της προκαταρκτικής έρευνας βασίζεται σε ενδελεχή ανάλυση και σε προσεκτική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ελήφθησαν από την Coca-Cola, τους εμφιαλωτές της, τους λιανεμπόρους και τους ανταγωνιστές της. Βάσει των συγκεντρωθέντων αποδεικτικών στοιχείων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται επαρκείς λόγοι συνέχισης της έρευνας.
 

Η περάτωση της έρευνας δεν συνιστά διαπίστωση ότι η επίμαχη συμπεριφορά συνάδει με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιχειρηματικές πρακτικές στις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές καταναλωτικών αγαθών της Ευρώπης, μεταξύ άλλων και  στους κλάδους των τροφίμων και των ποτών, για να διασφαλίσει την οικονομική προσιτότητα, τις επιλογές και την καινοτομία.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα