Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Απριλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στον τομέα της μόδας

antitrust

Αθήνα, 19/04/2022

Στις 18 Απριλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μόδας σε διάφορα κράτη μέλη. Παράλληλα, η Επιτροπή απέστειλε επίσημες αιτήσεις παροχής πληροφοριών σε εταιρείες του κλάδου.

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι οι εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τις συμπράξεις (καρτέλ) και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων οριζόντιων και κάθετων περιορισμών (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρο 53 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο).

Το αντικείμενο των εν λόγω επιθεωρήσεων δεν σχετίζεται με το αντικείμενο των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2022 και τον Ιούνιο του 2021.

Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί επιθεωρήσεις και αποστέλλει επίσημες αιτήσεις παροχής πληροφοριών δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Απριλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα