Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η ΕΕ λαμβάνει νέα μέτρα για την παροχή ασφάλειας και πρόσβασης στην απασχόληση στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας.

ukraine flag

Η Επιτροπή ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για τη συνέχιση της στήριξης όσων προσπαθούν να ξεφύγουν από την απρόκλητη ρωσική επίθεση.

Ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης εργασίας, που εγκαινιάστηκε χθες, θα βοηθήσει τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να βρουν με επιτυχία εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού εγγραφούν στην πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ, οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας θα μπορούν να τηλεφορτώσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, ώστε τα προφίλ τους να είναι διαθέσιμα σε περισσότερους από 4.000 εργοδότες, εθνικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης. Η διασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής ένταξης στην αγορά εργασίας είναι σημαντική τόσο για τις κοινότητες υποδοχής όσο και για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, ώστε να είναι σε θέση να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους.

Ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, δήλωσε: «Η πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Είναι τραγικό το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Είναι συλλογικό μας καθήκον να παράσχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη μπορούμε για να τους βοηθήσουμε να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους στην ΕΕ. Η εύρεση ποιοτικής εργασίας συνεπάγεται οικονομική ανεξαρτησία και δρομολογεί καλύτερη κοινωνική ένταξη.»

Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Ίλβα Γιούανσον, δήλωσε: «Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα του πολέμου, Η ΕΕ έχει παράσχει άμεση προστασία στα άτομα που τη χρειάζονται. Χάρη στην προσωρινή προστασία της ΕΕ, τα άτομα αυτά που φθάνουν στην ΕΕ έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η δεξαμενή ταλέντων διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι Ουκρανοί μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από την οδηγία για την προσωρινή προστασία, η οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2024. Είμαστε επίσης έτοιμοι να στηρίξουμε όσους/-ες αποφασίζουν να επιστρέψουν στην Ουκρανία και οι οποίοι/-ες μπορούν να βασιστούν σ' εμάς αν αποφασίσουν να επανέλθουν στην ΕΕ. Αυτή την εβδομάδα θα συζητήσω όλα αυτά τα θέματα με τους υπουργούς στο επερχόμενο Συμβούλιο ΔΕΥ.»

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, κ. Cosmin Boiangiu, δήλωσε: «Η πύλη και το δίκτυο EURES αποτελούν ισχυρό εργαλείο για την αντιστοίχιση εργοδοτών και ατόμων που αναζητούν εργασία σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο ευρωπαϊκό εργαλείο για την υλοποίηση της πιλοτικής πρωτοβουλίας της δεξαμενής ταλέντων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και για τη διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης των Ουκρανών που αναζητούν προσωρινή προστασία και καταφύγιο στην ΕΕ.»

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με την προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων στην ΕΕ, του 2022, η Επιτροπή πρότεινε να δρομολογηθεί πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ για να προσδιοριστούν και να χαρτογραφηθούν οι δεξιότητες των ατόμων που εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, ώστε να διευκολυνθεί η αντιστοίχισή τους με τους εργοδότες της ΕΕ και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, με τη συνεχή συμμετοχή και συνδρομή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.

Η πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ βοηθά στην αντιστοίχιση των ατόμων που αναζητούν εργασία με τους εργοδότες

Η πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ, που διατίθεται στα αγγλικά, στα ουκρανικά και στα ρωσικά, υλοποιείται μέσω της πύλης EURES, μιας πύλης αναζήτησης εργασίας την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Συμμετέχουν σ' αυτήν εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης, ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης και εργοδότες από όλη την ΕΕ. Η πύλη EURES περιλαμβάνει περισσότερες από 3 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας και 4.000 εργοδότες, είναι δε ευπρόσδεκτοι να εγγραφούν σ' αυτήν και νέοι εργοδότες. Η πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ είναι ανοικτή σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία τα οποία απολαύουν προσωρινής προστασίας βάσει της οδηγίας της ΕΕ για την προσωρινή προστασία ή επαρκούς προστασίας βάσει εθνικής νομοθεσίας που τους παρέχει το δικαίωμα εργασίας. Για τα κράτη μέλη, η συμμετοχή στην πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ είναι εθελοντική.

Μετά την εγγραφή, το εργαλείο καθοδηγεί τα άτομα που αναζητούν εργασία μέσω μιας διαδικασίας στην οποία μπορούν να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που διαθέτουν και να τηλεφορτώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα. Τα βιογραφικά σημειώματα που δημοσιεύονται στην πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ θα είναι ορατά στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και στους εγγεγραμμένους εργοδότες σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης (EURES). Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν επίσης να περιηγηθούν σε όλες τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην πύλη EURES.

Τα επόμενα βήματα

Όπως αναφέρεται στην έκθεση για τη μετανάστευση που εγκρίθηκε πρόσφατα, η Επιτροπή θα κάνει πλήρη χρήση των διατάξεων της οδηγίας για την προσωρινή προστασία και θα προβλέψει την παράταση της προστασίας που παρέχεται στα άτομα που εγκατέλειψαν την Ουκρανία κατά ένα έτος, έως τον Μάρτιο του 2024. Αυτό θα συζητηθεί τώρα με τα κράτη μέλη.

Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται μέσω της πλατφόρμας αλληλεγγύης για να παρέχει καθοδήγηση και λύσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι όσοι/-ες επιστρέφουν, διαγράφονται από τα σχετικά μητρώα ή ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές με ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι μπορούν να επανέλθουν στην ΕΕ εύκολα και έχοντας πρόσβαση στα δικαιώματά τους που παρέχει η προσωρινή προστασία.

Η πιλοτική πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε χθες θα ενταχθεί σε μια ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ, όπως προτείνεται στη δέσμη μέτρων για τις δεξιότητες και τα ταλέντα. Η δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ είναι ένα από τα βασικά παραδοτέα του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο αποσκοπεί στην προσέλκυση ταλέντων στην ΕΕ και στην υποστήριξη της ένταξης στις τοπικές κοινότητες.

Ιστορικό

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022, η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. φον ντερ Λάιεν, πρότεινε να ανακηρυχθεί το 2023 Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Ως ένα από τα στοιχεία του, η πρόεδρος ανέφερε την ανάγκη να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η αναγνώριση των προσόντων και των υπηκόων τρίτων χωρών.

Η ΕΕ έχει επιδεικνύει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, η οδηγία για την προσωρινή προστασία ενεργοποιήθηκε ομόφωνα από όλες τις χώρες της ΕΕ. Παρέχει στους δικαιούχους δικαιώματα διαμονής και πρόσβαση σε στέγαση, σχολεία, υγειονομική περίθαλψη και εργασία.

Η ανακοίνωση της 23ης Μαρτίου 2022 με τίτλο «Υποδοχή όσων εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές στην Ουκρανία» παρότρυνε τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας της ΕΕ στους δικαιούχους επαρκούς προστασίας βάσει του εθνικού δικαίου. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, της 14 Ιουνίου 2022, περιγράφουν τα μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη για την ένταξη των ατόμων που φθάνουν από την Ουκρανία στην αγορά εργασίας και τη στήριξη της πρόσβασής τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Υπογραμμίζουν ότι τα άτομα που απολαύουν προσωρινής προστασίας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και να υποβληθούν σε επαγγελματική κατάρτιση, ενώ θα πρέπει επίσης να απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους εργαζομένους στα κράτη μέλη όσον αφορά την αμοιβή και τους λοιπούς όρους.

Η Επιτροπή έχει επίσης καταστήσει διαθέσιμα στα ουκρανικά ορισμένα εργαλεία στο πλαίσιο της πλατφόρμας Europass. Αυτά θα βοηθήσουν τους ουκρανόφωνους χρήστες να καταρτίσουν βιογραφικά σημειώματα, να δοκιμάσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να στείλουν αιτήσεις και να βρουν προσφορές εργασίας και κατάρτισης στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ — αρχική σελίδα (στα αγγλικά, επίσης διατίθεται στα ουκρανικά και στα ρωσικά)

Πιλοτική πρωτοβουλία της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ — ερωτήσεις και απαντήσεις (στα αγγλικά, επίσης διατίθεται στα ουκρανικά και στα ρωσικά)

Ιστότοπος — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία 

Ιστότοπος — Πληροφορίες για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ιστότοπος — Δεξιότητες και ταλέντα

Έκθεση για τη μετανάστευση

  

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα