Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η ΕΕ εγκαινιάζει πλατφόρμα της ΕΕ για την καταγραφή των ανθρώπων που απολαύουν προσωρινής ή επαρκούς προστασίας βάσει του εθνικού δικαίου

The European and Ukrainian flags

Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πλατφόρμα της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας και επαρκούς προστασίας. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα καταχωρισμένα πρόσωπα, ώστε τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία να μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα θα εντοπίζει περιπτώσεις διπλής ή πολλαπλής καταχώρισης και θα περιορίζει τις τυχόν καταχρήσεις. 

Η Επιτροπή ανέπτυξε αυτή την τεχνική λύση με πρωτόγνωρη ταχύτητα στο πλαίσιο του Σχεδίου 10 σημείων — Για έναν καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό όσον αφορά την υποδοχή των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω πολέμου, το οποίο συμφωνήθηκε στο έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 28ης Μαρτίου 2022. Η σημερινή έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας αποτελεί ένα ακόμα παραδοτέο σύμφωνα με το σχέδιο. Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Συμβούλιο για το σύνολο των πρωτοβουλιών στο προσεχές Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Ιούνιο. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα