Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Αλιεία: Τέλος στην αλιεία με τράτες βυθού σε προστατευόμενα οικοσυστήματα βαθέων υδάτων του Ατλαντικού

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο πλαίσιο των φιλόδοξων στόχων της για την προστασία της φύσης και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, η Επιτροπή έλαβε μέτρα για την απαγόρευση της πρόσβασης όλων των εργαλείων βυθού σε 87 ευαίσθητες περιοχές στα κοινοτικά ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Με βάση τον κανονισμό για την πρόσβαση στην αλιεία βαθέων υδάτων και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), ο νέος κανονισμός προστατεύει 57 ευάλωτα οικοσυστήματα βαθέων υδάτων, ενώ παράλληλα στόχος του είναι διαταράξει στο ελάχιστο δυνατό τις αλιευτικές δραστηριότητες.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Οι ωκεανοί και η αλιεία μας βασίζονται στα υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα. Απαγορεύοντας την πρόσβαση των αλιευτικών εργαλείων βυθού στο 17% της περιοχής βάθους μεταξύ 400 και 800 μέτρων στα κοινοτικά ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας για την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας ζωής και, τέσσερα χρόνια μετά τη θέσπιση του κανονισμού για την πρόσβαση στην αλιεία βαθέων υδάτων, επιτέλους εφαρμόζουμε μία από τις βασικές διατάξεις του. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία μας, στις μελλοντικές γενιές και ιδίως σε εκείνους που τα μέσα διαβίωσής τους εξαρτώνται από τους θαλάσσιους πόρους. Είμαι ευγνώμων για τη δέσμευση και τις προσπάθειες του αλιευτικού τομέα να συμπορευθεί μαζί μας σε αυτό το νέο κεφάλαιο για τη διατήρηση των ωκεανών.»

Η συνολική περιοχή απαγόρευσης εκτείνεται σε 16.419 km² που προορίζονται για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε βάθος κάτω από 400 μέτρα και αντιστοιχεί στο 1,16% των κοινοτικών υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Οι απαγορεύσεις αφορούν σκάφη που είναι εξοπλισμένα με εργαλεία βυθού, δηλαδή τράτες βυθού, δράγες, στάσιμα απλάδια βυθού, παραγάδια βυθού, κιούρτους και παγίδες. Το μέτρο σχεδιάστηκε μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του αλιευτικού τομέα και των ΜΚΟ, κατά τα τελευταία δύο έτη. Μετά την απαγόρευση της αλιείας με τράτες βυθού σε βάθος κάτω από 800 μέτρα, η οποία θεσπίστηκε το 2016, οι απαγορεύσεις αυτές προσφέρουν πρόσθετη προστασία για την αποκατάσταση ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι ψυχρών υδάτων, τα υποθαλάσσια όρη και τα ρήγματα βαθέων υδάτων. Η εκτελεστική πράξη που εκδόθηκε σήμερα θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι άμεσα εφαρμοστέα σε όλα τα σκάφη των κρατών μελών της ΕΕ και των τρίτων χωρών που αλιεύουν στα ύδατα της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα