Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

294 οργανισμοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για την απελευθέρωση του δυναμικού καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοίνωσε σήμερα τις 26 επιτυχούσες κοινοπραξίες που επελέγησαν για να συμμετάσχουν στον δεύτερο γύρο της πρωτοβουλίας του EIT για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 294 οργανισμοί από 38 χώρες θα λάβουν συνολικά έως και 31,2 εκατ. ευρώ. Θα συμμετάσχουν σε ένα δίκτυο με πάνω από 270 οργανισμούς που όλοι έχουν ως στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ικανότητάς τους.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους η πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έδωσε μεγάλη ώθηση ώστε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να διακατέχονται από πιο καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα, συνδέοντάς τα με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα. 294 επιπλέον οργανισμοί θα επωφεληθούν από εμπειρογνωμοσύνη, καθοδήγηση και ανταλλαγή γνώσεων. Η στήριξη αυτή θα τους βοηθήσει να οικοδομήσουν τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας και να επιτύχουν πραγματικές θεσμικές αλλαγές

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022, συγκέντρωσε 56 αιτήσεις με τη συμμετοχή πάνω από 680 οργανισμών από ολόκληρη την Ευρώπη. Επιλέχθηκαν 26 έργα στα οποία συμμετέχουν 147 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και 147 μη ακαδημαϊκοί οργανισμοί (εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές και ενώσεις). Η σύνθεση των επιτυχουσών κοινοπραξιών καθιστά δυνατή την επίτευξη του σημαντικού στόχου της δημιουργίας ισχυρών συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και των ΙΤΕ για την τόνωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ως στόχο να προσεγγίσει 550 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2027, ώστε να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να παρασχεθεί στήριξη στη διττή μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη, ψηφιακή και ανταγωνιστική Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στοδελτίο Τύπου του EIT και σ’ αυτή τη σελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επιλεγμένα έργα.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953· Célia Dejond — Τηλ.: +32 229 88199)

 

Press Release in English


 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα