Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αποτελεί κεντρικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και επιχειρησιακό βραχίονα για την καταπολέμηση της ανεργίας.  Οι κυριότερες δράσεις του ΟΑΕΔ επικεντρώνονται στην στήριξη και ενίσχυση του εργατικού δυναμικού μέσα από την προώθηση της απασχόλησης, την ασφάλιση της ανεργίας, την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και σε άλλες δράσεις κοινωνικής πολιτικής που στοχεύουν στη βελτίωση της διαβίωσης του εργατικού δυναμικού.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης                    Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
ΠΑΑ logo

https://www.oaed.gr/

ΕΑΔ logo