Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο μέτρα βάσει του κανονισμού για την αιρεσιμότητα

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Johannes Hahn, European Commissioner, on the protection of the EU budget in Hungary (Rule of Law Conditionality Mechanism)

Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο μέτρα προστασίας του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του κανονισμού για την αιρεσιμότητα. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η προστασία του προϋπολογισμού και των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία.

Τα μέτρα προτείνονται έπειτα από εντατικό διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των ουγγρικών αρχών κατά τους τελευταίους μήνες, κατόπιν του οποίου η Ουγγαρία πρότεινε σειρά διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εντόπισε η Επιτροπή όταν εκκίνησε επίσημα τη διαδικασία στις 27 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των βασικών βημάτων υλοποίησης, η Επιτροπή θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος για τον προϋπολογισμό . Έτσι εξηγείται η σημερινή απόφαση και τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία λαμβάνουν επίσης υπόψη τα διορθωτικά μέτρα που υπέβαλε η Ουγγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα