Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Πάνω από 1,5 εκατ. έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ είναι πλέον προσβάσιμα σε μια νέα δημόσια πλατφόρμα

8th cohesion forum

Σήμερα, κατά την έναρξη του 8ου Φόρουμ Συνοχής, η Επιτροπή εγκαινίασε την «Kohesio», μια δημόσια διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για πάνω από 1,5 εκατ. έργα στα 27 κράτη μέλη, τα οποία έχουν λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) από το 2014. Για πρώτη φορά δημιουργείται και ανοίγει για το κοινό μια τόσο ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων για έργα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Η δημιουργία της απαίτησε τη στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ή περιφέρειες, καθώς τα έργα συνοχής τελούν υπό τη διαχείριση των εθνικών και περιφερειακών αρχών.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα εξής: «Η Kohesio προσφέρει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς η πολιτική συνοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της Ένωσής μας. Χάρη στην Kohesio η πολιτική συνοχής καθίσταται ακόμη πιο ανοιχτή και διαφανής. Με μερικά μόνο κλικ ο καθένας μας μπορεί να διαπιστώσει πώς ακριβώς η ΕΕ επενδύει στις περιφέρειες και τις πόλεις μας για να ενισχύσει τη σύγκλιση και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Το νέο αυτό εργαλείο έρχεται να συμπληρώσει την έκθεση για τη συνοχή, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, καθώς και την πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής δεν θα κρύβουν μυστικά!»

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, πρόσθεσε: «Τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να κάνουν τη διαφορά για όλους τους πολίτες στην ΕΕ, ιδίως για όσους χρειάζονται περισσότερο τη στήριξή μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στηρίζει τους πολίτες στην εξεύρεση εργασίας, βοηθάει τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη, και ενισχύει την κοινωνική ένταξη. Τα κονδύλια συνοχής μπορούν επίσης να στηρίξουν τα κράτη μέλη ώστε να συνδράμουν όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία για να διαφύγουν από τη ρωσική εισβολή. Η νέα πλατφόρμα αφηγείται τις ιστορίες πολλών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ που επενδύουν σε ανθρώπους και περιφέρειες.»

Ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους

Η πλατφόρμα Kohesio καθιστά διαθέσιμες σε όλους τις πληροφορίες που κατέχουν οι διαχειριστικές αρχές. Ο εντυπωσιακός πλούτος δεδομένων της αποτυπώνει τη ζωτική συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή των περιφερειών της ΕΕ, καθώς και στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, μέσω της εφαρμογής και της χρηματοδότησης ευρέος φάσματος πολιτικών προτεραιοτήτων στα κράτη μέλη. Ενθαρρύνει επίσης τον εντοπισμό και τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ διαφορετικών περιφερειών και κρατών μελών.

Τι μπορεί να προσφέρει η Kohesio;

  • τυποποιημένα δεδομένα για 1,5 εκατ. έργα της περιόδου χρηματοδότησης 2014-2020, στα οποία περιλαμβάνονται σύνδεσμοι που παραπέμπουν στα αντίστοιχα προγράμματα και ταμεία·
  • τυποποιημένα δεδομένα για 500.000 δικαιούχους έργων και την κατάσταση υλοποίησης των έργων·
  • δεδομένα που καλύπτουν πάνω από 300 επιχειρησιακά προγράμματα και στα 27 κράτη μέλη·
  • διαδραστικός χάρτης που επιτρέπει τη γεωγραφική ανάκτηση των δεδομένων·
  • όλες οι πληροφορίες πρόκειται να μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Ορισμένα παραδείγματα έργων συνοχής στην Kohesio.

Με τη βοήθεια της Kohesio οι χρήστες θα μπορούν να διαπιστώσουν πώς το ΕΤΠΑ στηρίζει τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας σε επίπεδο κοινότητας στη Γαλλία. Θα ενημερώνει επίσης σχετικά με το χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα YouthReach στην Ιρλανδία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίζει νέους που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ώστε να ξαναβρούν σιγουριά και να κάνουν με επιτυχία τα πρώτα βήματά τους προς την εξεύρεση εργασίας. Μόνο μεταξύ του 2014 και του 2020 στο πρόγραμμα συμμετείχαν 14.000 νέες και νέοι. Τέλος, η Kohesio μπορεί να δείξει τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει στη βελτίωση των σιδηροδρομικών συνδέσεων στην Τσεχία.

Επόμενα βήματα

Σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές, οι οποίες επιλέγονται από τα κράτη μέλη για να διαχειρίζονται τα κονδύλια συνοχής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναπτύσσει την πλατφόρμα Kohesio ώστε να εμπλουτιστεί με έργα της νέας περιόδου προγραμματισμού 2021-2027. Τους επόμενους μήνες η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Ιστορικό

Η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στη διαφάνεια και στη δημόσια παροχή των δεδομένων. Για τον λόγο αυτό τον Δεκέμβριο του 2015 δημιουργήθηκε η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων για τη συνοχή, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν πώς προχωράει η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής στο επίπεδο της ΕΕ, ανά θέμα, χώρα ή ταμείο. Η πλατφόρμα Kohesio συμπληρώνει την πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή παρέχοντας ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο αποθετήριο πληροφοριών για τα έργα και τους δικαιούχους που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Οι δύο πλατφόρμες θα συνυπάρχουν, καθώς παρέχουν δύο διαφορετικές γωνίες οπτικής: τα ανοικτά δεδομένα συνοχής δίνουν οικονομικές πληροφορίες σε επίπεδο προγράμματος, ενώ η πλατφόρμα Kohesio δίνει λεπτομερείς πληροφορίες σε επίπεδο έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων της ΕΕ για τη συνοχή

Βάση δεδομένων της ΕΕ για τα έργα - Kohesio

8ο Φόρουμ Συνοχής

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα