Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πειράματα σε ζώα: Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις

 ECVAM_lab

Σήμερα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής δημοσιεύει την ετήσια έκθεση του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για εναλλακτικές μεθόδους αντί των πειραμάτων σε ζώα (EURL ECVAM).

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, χάρη σε ένα έργο, το οποίο τελεί υπό τη συνδιαχείριση του ECVAM, εγκρίθηκε ο πρώτος διεθνώς αποδεκτός νέος τύπος προτύπου που βασίζεται στον συνδυασμό μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων (κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για μια «καθορισμένη προσέγγιση»). Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές διευκολύνουν την αμοιβαία αποδοχή των πειραματικών δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, έχοντας ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και του σχετικού κόστους.

Σύμφωνα ακόμη με την έκθεση, το EURL ECVAM, ανταποκρινόμενo στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, είχε εκτενή συνεργασία σε σχολικές και πανεπιστημιακές αίθουσες σε όλη την ΕΕ  με εκπαιδευτικούς για ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την οδηγία για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Έτσι αναπτύχθηκε νέο υλικό διδασκαλίας το οποίο χρησιμοποιείται ήδη σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η έκθεση τονίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να δοθεί συγκεκριμένη συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ζητάει να επιταχυνθεί η μετάβαση στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση.

Το ECVAM εστιάζει στον εντοπισμό, την επικύρωση και την προώθηση καινοτόμων επιστημονικών προσεγγίσεων με μεθόδους χωρίς τη χρήση ζώων, όπως προσεγγίσεις που βασίζονται στα ανθρώπινα κύτταρα ή σε μοντελοποίηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα παραπάνω αξιοποιούνται άμεσα για τους στόχους της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, η οποία έχει στόχο να αυξήσει τον όγκο των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες και, ταυτόχρονα, να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεθόδους χωρίς τη χρήση ζώων.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση είναι διαθέσιμες εδώ

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα