Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Οι κρατικές φορολογικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες επιβολής των φόρων στηρίζοντας την ειδική ομάδα «Δέσμευση και κατάσχεση»

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή και οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών συγκρότησαν μια υποομάδα για την επιβολή των φόρων εντός της ειδικής ομάδας «Δέσμευση και κατάσχεση» υπό την καθοδήγηση του Επιτρόπου Ρεντέρς, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά των Ρώσων και των Λευκορώσων ιδιωτών και εταιρειών, καθώς και των συνεργατών τους, που υπόκεινται σε κυρώσεις. Η εν λόγω υποομάδα θα συμβάλει στην αποκάλυψη πιθανών φορολογικών εγκλημάτων και στην ανάκτηση μη καταβληθέντων φόρων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ.

Ειδικότερα, θα διακριβώσει την παρουσία στους φορολογικούς φακέλους προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις, θα εντατικοποιήσει ή θα κινήσει νέους φορολογικούς ελέγχους και έρευνες για τέτοια πρόσωπα και οντότητες, θα ανταλλάσσει πληροφορίες για τα εν λόγω άτομα και οντότητες μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες εντός των ορίων των ισχυόντων πλαισίων της φορολογικής νομοθεσίας, θα ενισχύσει τις προσπάθειες ελέγχου των επιστροφών φόρων για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και πόρων που ορίζουν οι ενωσιακοί κανονισμοί κυρώσεων και θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης όσον αφορά τυχόν ενδιάμεσους που ενεργούν για λογαριασμό των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων, με δεδομένη την ήδη ισχύουσα απαγόρευση παροχής ορισμένων υπηρεσιών σε καταπιστεύματα και παρόμοια νομικά μορφώματα.

Η ειδική ομάδα «Δέσμευση και κατάσχεση» συστάθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ κατά καταχωρημένων προσώπων και εταιρειών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ειδική ομάδα συντονίζει τις δράσεις των κρατών μελών της ΕΕ, της Eurojust, της Europol και άλλων οργανισμών όσον αφορά την κατάσχεση και, όπου επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων Ρώσων και Λευκορώσων ολιγαρχών. Εξετάζει επίσης τρόπους χρήσης των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ουκρανίας για τις επόμενες γενιές. Η πρωτοβουλία αυτή συζητήθηκε και υποστηρίχθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής-31ης Μαΐου 2022. Μέχρι στιγμής, τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων ολιγαρχών ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ, πέραν των συναλλαγών αξίας 196 δισ. ευρώ που έχουν αποκλειστεί. Τον Μάιο, η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθεί η εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ με την προσθήκη της παραβίασης των κυρώσεων της ΕΕ στον κατάλογο των αναγνωρισμένων σε επίπεδο ΕΕ εγκλημάτων και με την ενίσχυση των ισχυόντων κανόνων για τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων.

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα