Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Οι χρηματοδοτικές πράξεις του NextGenerationEU προχωρούν ικανοποιητικά σύμφωνα με νέα έκθεση

next

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη δεύτερη εξαμηνιαία έκθεσή της σχετικά με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα NextGenerationEU, η οποία καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2022. Η έκθεση εξετάζει την υλοποίηση της χρηματοδότησης του NextGenerationEU κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Από τον Ιούνιο του 2021 που ξεκίνησε το πρόγραμμα μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει για λογαριασμό και εξ ονόματος της ΕΕ μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 121 δισ. ευρώ για το NextGenerationEU, συμπεριλαμβανομένων 50 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2022. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει πράσινα ομόλογα NextGenerationEU αξίας 28 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 16 δισ. ευρώ εκδόθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022. Παρά τη μεγαλύτερη αστάθεια της αγοράς, οι επενδυτές διατήρησαν έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, καθώς οι κοινοπρακτικές συναλλαγές υπερκαλύφθηκαν από 5,9 έως 16 φορές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έναν νέο πίνακα πληροφοριών για τα πράσινα ομόλογα, ο οποίος επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω πράσινων ομολόγων, ενώ δημοσίευσε και το σχέδιο χρηματοδότησης για το υπόλοιπο του 2022.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της χρηματοδότησης του προγράμματος NextGenerationEU, ακόμη και σε περιόδους αστάθειας της αγοράς και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι χώρες της ΕΕ συνεχίζουν να επωφελούνται από τα θετικά αποτελέσματα του δανεισμού της ΕΕ, ο οποίος συμβάλλει στη στήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.»
 

Με βάση τα κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει εκταμιεύσει περισσότερα από 100 δισ. ευρώ προς τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και 15,5 δισ. ευρώ για άλλα δημοσιονομικά προγράμματα της ΕΕ που υποστηρίζονται από το NextGenerationEU. Η εξαμηνιαία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο του NextGenerationEU είναι διαθέσιμη εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις του NextGenerationEU είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο της Επιτροπής.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα