Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

NextGenerationEU: Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

nextgeneu

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την έκθεση επανεξέτασης σχετικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) που αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU. Δεκαοκτώ μήνες μετά τη θέσπισή του ΜΑΑ, η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή του μηχανισμού και ότι το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των κρατών μελών βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η έκθεση παραθέτει πολυάριθμα παραδείγματα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ στα 25 εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής. Τα παραδείγματα αυτά παρουσιάζουν συγκεκριμένα μέτρα που συμβάλλουν στους έξι πυλώνες πολιτικής του κανονισμού ΜΑΑ. Όλα τα σχέδια υπερβαίνουν τον στόχο του 37% για το κλίμα, με ορισμένα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πάνω από το ήμισυ των κονδυλίων για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Συνολικά, οι δαπάνες για το κλίμα ανέρχονται σε περίπου 40% και οι δαπάνες για τον ψηφιακό τομέα στο 26% περίπου.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο ΜΑΑ θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ισότητα των φύλων. Τέλος, η έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του REPowerEU. Ο απρόκλητος και αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δημιουργεί πρωτοφανείς προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση των πράσινων και ψηφιακών φιλοδοξιών της ΕΕ είναι ακόμη πιο επείγουσα. Η υλοποίησή τους θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, θα μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας και θα στηρίξει τη δίκαιη μετάβαση της Ευρώπης. Χάρη σε στιβαρές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο στην εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 229 96302· Claire Joawn — Τηλ.: + 32 229 56859)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα