Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ για καινοτόμα έργα στις πόλεις

Ευρωπαϊκό Μπάουχαους

Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (EUI) δρομολογεί σήμερα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της αστικής καινοτομίας και των ικανοτήτων των πόλεων για την οικοδόμηση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί τέλεια εφαρμογή στην πράξη των βασικών αξιών του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (ΝΕB): αισθητική, βιωσιμότητα και συμπεριληπτικότητα. Θα επιτρέψει την υλοποίηση της δεύτερης γενιάς έργων επίδειξης του NEB μετά τα πρώτα έξι έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη. H EUI αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η επίτροπος Πολιτικής Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε σχετικά: «Τα καινοτόμα έργα επιτόπου που κάνουν πράξη τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους είναι ζωτικής σημασίας για μια πράσινη μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία παρέχει ποιοτικές λύσεις διαβίωσης σε όλους. Απευθύνω πρόσκληση ώστε στο πλαίσιο του οράματος και της δημιουργικότητας των πόλεων της ΕΕ να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ευκαιρία χρηματοδότησης που προσφέρει σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία της πολιτικής συνοχής για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να δοθεί το παράδειγμα για την αντιμετώπιση πολύπλοκων αστικών προκλήσεων κατά τον τρόπο του ΝΕΒ.»

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον βιώσιμο μετασχηματισμό. Βρίσκονται σε ιδανική θέση όχι μόνο για να κινητοποιούν τους πολίτες, αλλά και για να αξιοποιούν την πολιτιστική πολυμορφία και την πολιτιστική κληρονομιά για τον μετασχηματισμό των χώρων διαβίωσης και του τρόπου σκέψης μας. Με τη νέα αυτή πρόσκληση, εδραιώνουμε τις αξίες του ΝΕΒ στην οικοδόμηση και τη λειτουργία των πόλεων, όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Ανυπομονώ να δω τα έργα να υλοποιούνται και να εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Η πρόσκληση αυτή εστιάζει σε έργα που ενεργοποιούν τον μετασχηματισμό στις πόλεις και έχουν το δυναμικό ώστε να δημιουργούν επενδύσεις και να εμπνέουν άλλα έργα της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με τις αρχές του ΝΕΒ. Τα έργα πρέπει να σχετίζονται με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα:

  • κατασκευή και ανακαίνιση με πνεύμα κυκλικότητας και ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα
  • διατήρηση και μετασχηματισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • προσαρμογή και μετατροπή κτιρίων για λύσεις οικονομικά προσιτής στέγασης
  • αναγέννηση αστικών χώρων.

Το ΕΤΠΑ θα χρηματοδοτήσει το 80 % του κόστους επιλεγμένων έργων. Κάθε έργο μπορεί να λάβει έως και 5 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα στηρίξει τη μεταφορά καινοτόμων λύσεων σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, ώστε να έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο, ιδίως στις πόλεις και τις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης του μετασχηματισμού προς ένα πράσινο μέλλον. Μακροπρόθεσμα, οι υποστηριζόμενες αστικές αρχές θα δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις μεταφοράς με τρεις άλλες πόλεις που ενδιαφέρονται να αναπαραγάγουν μέρη ή το σύνολο των έργων. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως τα μέσα Ιανουαρίου 2023.

Ιστορικό 

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους εγκαινιάστηκε από την πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν τον Σεπτέμβριο του 2021. Προσθέτει μια πολιτιστική διάσταση στην Πράσινη Συμφωνία και επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με αλλαγή επιτόπου που συνδυάζει τις αξίες της αισθητικής, της βιωσιμότητας και της ένταξης.

Με ειδικό προϋπολογισμό του ΕΤΠΑ ύψους 450 εκατ..ευρώ, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (EUI) αποτελεί ένα νέο μέσο για τη στήριξη της αστικής διάστασης της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2021-2027. Τουλάχιστον το 8 % των πόρων του ΕΤΠΑ σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να επενδύεται σε προτεραιότητες και έργα που επιλέγονται από τις ίδιες τις πόλεις και βασίζονται στις δικές τους στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Πέρα από τη στήριξη της καινοτομίας, η EUI στηρίζει τις ικανότητες όλων των αστικών περιοχών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχει στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω του αστικού θεματολογίου της ΕΕ.

Η EUI τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και της γαλλικής περιφέρειας Hauts-de-France. Βασίζεται στις αστικές καινοτόμες δράσεις της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, αλλά εστιάζει ακόμη περισσότερο στην αστική καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλες πόλεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία

Ιστότοπος του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα