Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επίτροπος Φερέιρα παρουσιάζει τη νέα έκδοση του περιφερειακού δείκτη κοινωνικής προόδου της ΕΕ 2.0

EU Social Progress Index 2.0 - 2024 edition  ©
Sono Creative

Σήμερα, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα παρουσίασε τη νέα έκδοση του Περιφερειακού Δείκτη Κοινωνικής Προόδου της ΕΕ (EU-SPI) σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, την οποία διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Η έκθεση μετρά την κοινωνική πρόοδο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και επιτρέπει στην Επιτροπή να αξιολογεί την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών. 

 

Η Επίτροπος κ. Φερέιρα εγκαινίασε την εκδήλωση μιλώντας για τη σημασία της μέτρησης της κοινωνικής προόδου σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής —χωρίς να μένει κανείς άνθρωπος και καμία περιφέρεια στο περιθώριο. 

 

Στη σημερινή εκδήλωση, η Επίτροπος δήλωσε τα εξής: «Εδώ και καιρό λέμε ότι το ΑΕΠ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της προόδου των περιφερειών της ΕΕ, ωστόσο δεν μας παρέχει μια πλήρη εικόνα. Οι οικονομικοί δείκτες, οι κοινωνικοί δείκτες αλλά και οι δείκτες για την ευεξία, τις αντιλήψεις των πολιτών και την εμπιστοσύνη έχουν όλοι την χρησιμότητά τους. Ο δείκτης κοινωνικής προόδου παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν έτσι στη βελτίωση της ζωής όλων των Ευρωπαίων

 

Ο δείκτης κοινωνικής προόδου της ΕΕ (EU-SPI) μετρά την ευημερία και την κοινωνική πρόοδο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ παρακολουθώντας 53 κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων δεικτών σχετικών με τις αντιλήψεις και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Συνδυάζει οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες ώστε οι πολιτικές μας να μην βασίζονται μόνο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), αλλά να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την κοινωνική ανάπτυξη και τις αντιλήψεις των πολιτών και να μας δίνουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε μια δίκαιη, βιώσιμη και συμπεριληπτική Ευρώπη. Ο δείκτης αναπτύχθηκε για να διερευνηθεί η κοινωνική πρόοδος και η στάση σε περιφερειακό επίπεδο, συμπληρώνοντας το ΑΕΠ, το οποίο είναι ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος δείκτης. 

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Laetitia Close — Τηλ.: + 32 2 296 70 73)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα