Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή συμμετέχει εξ ονόματος της ΕΕ στον Παγκόσμιο Συνασπισμό για την Κοινωνική Δικαιοσύνη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

Παγκόσμιου Συνασπισμού για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπώντας την ΕΕ, έγινε εταίρος του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την Κοινωνική Δικαιοσύνη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Ο Συνασπισμός, ο οποίος εγκαινιάστηκε από τη ΔΟΕ τον Νοέμβριο του 2023, αποτελεί μια εθελοντική πλατφόρμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης υπέρ της προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε μια στιγμή κρίσιμη για την εξασφάλιση δίκαιων μεταβάσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, η εν λόγω πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030, καθώς και με έναν από τους βασικούς στόχους της ΕΕ για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή χαιρετίζει τους τομείς άμεσης δράσης, ιδίως την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες, οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός, να διασφαλιστεί η προστασία, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να ενισχυθούν οι θεσμοί του κοινωνικού διαλόγου.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά την αξιοπρεπή εργασία και την κοινωνική ένταξη, τόσο εντός των συνόρων της όσο και παγκοσμίως. Εκπροσωπώντας την ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε να ευθυγραμμιστεί με τον Παγκόσμιο Συνασπισμό για την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μέσω αυτής της σύμπραξης, προσπαθούμε να ανοίξουμε νέους διαύλους συνεργασίας και να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και μιας δίκαιης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, σε όλες τις διεθνείς μας συζητήσεις.»

Ο Παγκόσμιος Συνασπισμός για την Κοινωνική Δικαιοσύνη έχει πάνω από 150 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, διεθνών και περιφερειακών φορέων, αναπτυξιακών τραπεζών, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ήδη είναι μέλη του Συνασπισμού το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία.

Ένα εναρκτήριο φόρουμ του συνασπισμού θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου κατά τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα