Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή στηρίζει 225 μεταρρυθμιστικά έργα στα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε 225 έργα στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI)

tsi

για τη στήριξη των κρατών μελών στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε σύγχρονες και ανθεκτικές δημόσιες διοικήσεις, στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικές οικονομίες, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά τους να αντιδρούν σε τρέχουσες και μελλοντικές κρίσεις. Αρκετά μεταρρυθμιστικά έργα περιλαμβάνονται επίσης στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε σχετικά: «Αν και ακόμα ανακάμπτουμε από την πανδημία, ξέσπασε νέα κρίση στην Ευρώπη πριν από δύο εβδομάδες.. Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες στην επίτευξη μεταρρυθμίσεων που μπορούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους, να στηρίξουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές τους, να τις προετοιμάσουν για τη διττή, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και να διασφαλίσουν αποτελεσματικές και ευέλικτες δημόσιες διοικήσεις.»

Οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών υποστηρίζονται από το TSI, με συνολικό προϋπολογισμό 116,8 εκατ. ευρώ για το 2022. Το TSI είναι ένα μέσο που βασίζεται στη ζήτηση και προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρογνωσία. Είναι, επίσης, ένα ευέλικτο μέσο που μπορεί γρήγορα να προσαρμοστεί στις νεοεμφανιζόμενες ανάγκες των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματός τους.

Μια πιο στοχευμένη στήριξη

Τα έργα ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής: Το TSI 2022 θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων προς την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων διοικήσεών τους. Για παράδειγμα, το 36 % των αιτημάτων επικεντρώνονται στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και το 51 % στην ψηφιακή μετάβαση. Επιπλέον, το 57 % των επιλεγμένων αιτημάτων για στήριξη από το TSI για το 2022 συνδέονται με μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών.

Το πρόγραμμα εργασιών του TSI για το 2022 περιλαμβάνει επίσης ορισμένες καινοτομίες:

  • πολυκρατικά ή πολυπεριφερειακά έργα: τα έργα αυτά παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε διάφορα κράτη μέλη ή περιφέρειες, εστιάζοντας στις ίδιες προτεραιότητες. Τα έργα αυτά προωθούν την αμοιβαία μάθηση και την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων μέσω ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων.
  • Εμβληματικά έργα: σχεδιασμένα από την Επιτροπή για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων που είναι σε μεγάλο βαθμό αναγκαίες στα διάφορα κράτη μέλη και συνάδουν με τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ. Για παράδειγμα, το εμβληματικό έργο «Στήριξη του κύματος ανακαινίσεων» στοχεύει στα κράτη μέλη που επιθυμούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ανακαίνισης κτιρίων. Το εμβληματικό έργο «Εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά» στηρίζει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά. Παρέχει τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών που προλαμβάνουν και καταπολεμούν την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το 50 % των αιτήσεων συνδέονται με εμβληματικά έργα, όπως ο τουρισμός, το κύμα ανακαινίσεων, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η δημόσια διοίκηση και η ένταξη των μεταναστών, ενώ το 30 % των αιτήσεων αφορούν πολυκρατικά ή πολυπεριφερειακά έργα.

Ιστορικό

Το TSI είναι το κύριο μέσο της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών. Αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη. Βασίζεται στην επιτυχία του προκατόχου του, του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, το οποίο από το 2017 έχει υλοποιήσει περισσότερα από 1 400 έργα τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι μεταρρυθμίσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του TSI περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημόσια διοίκηση, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, τη διαχείριση της μετανάστευσης, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά εργασίας, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη στήριξη ευάλωτων παιδιών, την υγειονομική περίθαλψη, την πράσινη μετάβαση και την κυβερνοασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων

Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα σχετικά με τα μεταρρυθμιστικά σχέδια των κρατών μελών

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας TSI 2022

Πλήρης κατάλογος έργων TSI

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2022

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα