Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για τη στήριξη και την ένταξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

amif

Σήμερα, 22 Μαΐου, η Επιτροπή προκήρυξε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη και την ένταξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα διαθέσει 6 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) σε δημόσιους και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς εγκατεστημένους στα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο ΤΑΜΕ. Στόχος της πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ταυτοποίησης και της ένταξης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, καθώς της παροχής συνδρομής και στήριξης σε αυτά τα άτομα. Τα έργα θα πρέπει να επικεντρώνονται στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και στην ταυτοποίηση των θυμάτων, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και στην παροχή εξειδικευμένης στήριξης για την απασχόληση, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την καταναγκαστική εγκληματικότητα. Οι δράσεις αυτές θα συμβάλουν στην ένταξη των θυμάτων στην κοινωνία ή στην ασφαλή και οικειοθελή επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους.

Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στην τέταρτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, όπως η απομόνωση των θυμάτων και η δυσκολία ταυτοποίησης και στήριξης των θυμάτων, ιδίως όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες, οι προκλήσεις που σχετίζονται με τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και τη μετάβαση στη διαδικτυακή εκμετάλλευση, καθώς και η ανάγκη για βελτιωμένη διασυνοριακή συνεργασία. Θα στηρίξει επίσης την εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, μόλις εγκριθεί επίσημα. Η αναθεωρημένη οδηγία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2022 και συμφωνήθηκε προσωρινά από τους συννομοθέτες τον Ιανουάριο του 2024.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα