Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Αυγούστου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα νέο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη πανευρωπαϊκή εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών (Wildfire Risk Assessment). Το νέο εργαλείο παρέχει εναρμονισμένα δεδομένα και επιτρέπει τη συγκρίσιμη εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών πανευρωπαϊκά. Χάρη σε μια εναρμονισμένη μεθοδολογία, το εργαλείο θα βοηθήσει την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλες χώρες πανευρωπαϊκά να προστατεύσουν τις ζωές των πολιτών τους και το φυσικό τους περιβάλλον. Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το εργαλείο παρέχει επισκόπηση των υφιστάμενων διαρθρωτικών κινδύνων. Το εργαλείο αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και ειδικών σε θέματα πυρασφάλειας από 43 χώρες. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της χρήσης διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης των πυρκαγιών στα διάφορα εδάφη, το οποίο συχνά αποτελεί εμπόδιο για την εκτίμηση κινδύνου σε ορισμένες περιοχές, ιδίως όταν διασυνοριακές πυρκαγιές πλήττουν ταυτόχρονα πολλές χώρες.

Σε εθνικό επίπεδο, το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις και τις αρχές διαχείρισης καταστροφών να ενσωματώσουν δείκτες εκτίμησης κινδύνου στα σχέδια πρόληψης, μετριασμού και ετοιμότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις χώρες όπου εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές. Η εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς θα στηρίξει πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ και η εφαρμογή του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη, ώστε να προσδιοριστούν οι περιοχές που αντιμετωπίζουν μέτριο και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Φέτος το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε πυροσβεστικά αεροσκάφη, προσωπικό και ελικόπτερα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες να αντιμετωπίσουν καταστροφικές δασικές πυρκαγιές μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του RescEU.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Αυγούστου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα