Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Απριλίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή καθορίζει αρχές για τον περιορισμό της χρήσης των πλέον επιβλαβών χημικών

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα κριτήρια και αρχές για τον καθορισμό των «βασικών χρήσεων» των πλέον επιβλαβών χημικών ουσιών.

Μέσω της έννοιας των «βασικών χρήσεων» μπορεί να προσδιοριστεί το πότε δικαιολογείται από κοινωνική άποψη η χρήση των πλέον επιβλαβών ουσιών. Όταν η χρήση είναι αναγκαία για την υγεία ή/και την ασφάλεια και/ή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της κοινωνίας, και δεν υπάρχουν αποδεκτές εναλλακτικές, οι εν λόγω ουσίες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την εφαρμογή της έννοιας της βασικής χρήσης θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις με ειδική νομοθεσία της ΕΕ. 

Η σημερινή ανακοίνωση εξασφαλίζει προβλεψιμότητα στη βιομηχανία και τους επενδυτές όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων απαραίτητων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την υγεία και την άμυνα στην ΕΕ. Εντάσσεται στη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες και στη μετάβαση σε ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες.

Για λεπτομερέστερα στοιχεία βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου και τις ερωταπαντήσεις.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Απριλίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα