Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει το Temu «πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα» στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

digital

Σήμερα, η Επιτροπή χαρακτήρισε επίσημα το Temu «πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα» στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Το Temu είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών με πάνω από 45 εκατ. μέσους μηνιαίους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, βάσει του αριθμού αυτού, τον οποίο το Temu κοινοποίησε στην Επιτροπή, η πλατφόρμα πληροί το κατώτατο όριο για τον χαρακτηρισμό της ως πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας.

Το Temu τώρα θα πρέπει εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίησή του χαρακτηρισμού του (δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2024) να συμμορφωθεί με αυστηρότερους κανόνες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η υποχρέωση δέουσας εκτίμησης και μετριασμού τυχόν συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τις υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης και πώλησης προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, μη ασφαλών ή παράνομων προϊόντων, καθώς και ειδών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας, θα παρακολουθούν προσεκτικά τη συμμόρφωση της πλατφόρμας με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.  

Από τις 17 Φεβρουαρίου 2024, όλες οι διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Temu, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις γενικές υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Με τον σημερινό χαρακτηρισμό, η Επιτροπή έχει πλέον χαρακτηρίσει 24 πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης στο πλαίσιο της πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα