Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για την επικαιροποίηση της διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της διερεύνησης των ναυτικών ατυχημάτων, η οποία συνεπάγεται την επικαιροποίηση της οδηγίας του 2009. Η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται μόνο στα πλοία θαλάσσιων μεταφορών που υπόκεινται σε διεθνείς συμβάσεις και στα αλιευτικά σκάφη.

Μεταξύ των βασικών νέων μέτρων, οι συννομοθέτες συμφώνησαν να συμπεριλάβουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τα σοβαρότερα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται μικρότερα αλιευτικά σκάφη (κάτω των 15 μέτρων). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) θα παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη και κατάρτιση στις εθνικές ερευνητικές αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, σεβόμενος παράλληλα την επιχειρησιακή ανεξαρτησία τους. Η αναθεωρημένη οδηγία εναρμονίζει επίσης το δίκαιο της ΕΕ με τις πλέον πρόσφατες διεθνείς διατάξεις που έχουν εγκριθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, απαιτώντας από τις αρχές διερεύνησης ατυχημάτων των κρατών μελών να συμμετέχουν σε διαδικασία αξιολόγησης από ομολόγους, προκειμένου να αντλήσουν αμοιβαία διδάγματα και να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Αν και η ασφάλεια στις θάλασσες της ΕΕ είναι πολύ υψηλή, κανένα ατύχημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και πρέπει να αντλούμε διδάγματα από το κάθε ατύχημα. Η σημερινή συμφωνία θα βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης και τις ρυθμιστικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μειωθούν τα εν λόγω ατυχήματα, με απώτερο στόχο να αποφευχθεί η απώλεια ανθρώπινων ζωών και η ρύπανση του περιβάλλοντος.»

Η σημερινή πολιτική συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα