Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Σεπτεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης

Consumer Protection Cooperation Network

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με νέους κανόνες για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2022, οι νέοι κανόνες τροποποιούν την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής ενός προϊόντος πριν το αγοράσουν.
 

Επιπλέον, προστατεύουν τους καταναλωτές από αναξιόπιστους ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς και πρακτικές πρόωρης αχρήστευσης.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πράσινη μετάβαση, παρέχοντάς τους τα αναγκαία εργαλεία για να κάνουν επιλογές βιώσιμης κατανάλωσης. Η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και η προστασία από παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο να διαρκέσει; Είναι επισκευάσιμο; Καλύπτεται από μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης όσον αφορά την ανθεκτικότητά του σε περίπτωση βλάβης; Είναι ακριβείς και αξιόπιστες οι πληροφορίες σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα του προϊόντος; Μαζί με άλλες πρωτοβουλίες, όπως το δικαίωμα επισκευής, οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν σημαντικά στην πράσινη μετάβαση, με τη συμμετοχή κάθε πολίτη στην προσπάθεια αυτή».

 

Το επόμενο βήμα πλέον είναι να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα