Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Ιουνίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), οι οποίες περιλαμβάνουν νέα πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Οι κατευθυντήριες γραμμές ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Απριλίου 2024 που καλούσαν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν συγκεκριμένους τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής του ΜΑΑ.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα οδηγήσουν σε στοχευμένες μειώσεις του διοικητικού φόρτου του ΜΑΑ, διατηρώντας παράλληλα τη φιλοδοξία και τη διαφάνεια του ΜΑΑ σε υψηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, αποσαφηνίζουν το πώς τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση ενός ορόσημου ή ενός στόχου, εάν βρουν μια άλλη λύση που καθιστά την εφαρμογή απλούστερη. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα προωθήσουν συνέργειες μεταξύ του ΜΑΑ και άλλων ταμείων της ΕΕ, αποφεύγοντας έτσι τη διπλή χρηματοδότηση, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Περιγράφουν επίσης τη διαδικασία τροποποίησης των ΣΑΑ όσον αφορά τη μεταφορά πρόσθετων κονδυλίων από τον ΜΑΑ στο InvestEU για τη στήριξη της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP), μετά την έναρξη λειτουργίας της την 1η Μαρτίου 2024. Τέλος, καθορίζουν ένα πλαίσιο για πιθανές μειώσεις και ανακτήσεις κονδυλίων του ΜΑΑ σε περιπτώσεις που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και δεν έχουν διορθωθεί από το εκάστοτε κράτος μέλος.

Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2021 και αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Μαρτίου του 2023, με εξαίρεση τις πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια για το REPowerEU. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Ιουνίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα