Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Ιουλίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εγκρίνει γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες αραβοσίτου για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές

modified food

Αθήνα, 02/07/2024

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε δύο γενετικώς τροποποιημένες (ΓΤ) ποικιλίες αραβοσίτου και ανανέωσε την έγκριση μιας ακόμη γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας αραβοσίτου για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές. 

Οι αποφάσεις έγκρισης της Επιτροπής επιτρέπουν μόνο την εισαγωγή των εν λόγω ΓΤ ποικιλιών αραβοσίτου για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, και όχι την καλλιέργειά τους στην ΕΕ. Οι εν λόγω ποικιλίες αραβοσίτου έχουν υποβληθεί σε ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε θετική επιστημονική αξιολόγηση καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ΓΤ ποικιλίες αραβοσίτου είναι εξίσου ασφαλείς με τις συμβατικές

Οι εγκρίσεις ισχύουν για 10 έτη, ενώ όλα τα προϊόντα που παράγονται από αυτές τις ΓΤ ποικιλίες θα υπόκειται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ. Η Επιτροπή είχε νομική υποχρέωση να αποφασίσει σχετικά με τις άδειες αυτές καθώς τα κράτη μέλη δεν πέτυχαν ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της έγκρισης στη μόνιμη επιτροπή και στην επακόλουθη επιτροπή προσφυγών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) στην ΕΕ, βλ. εδώ

(Περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Anna Gray — Τηλ.: + 32 2 298 08 73)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Ιουλίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα