Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ διασφαλίζει την πρόσβαση σε διαφοροποιημένο, οικονομικά προσιτό και βιώσιμο εφοδιασμό με βασικές πρώτες ύλες

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα τίθεται σε ισχύ η ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση διαφοροποιημένου, ασφαλούς και βιώσιμου εφοδιασμού της βιομηχανίας της ΕΕ με κρίσιμες πρώτες ύλες. Η ασφαλής πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες είναι απαραίτητη για στρατηγικούς τομείς, όπως οι καθαρές τεχνολογίες, η ψηφιακή τεχνολογία, η άμυνα και η αεροδιαστημική.

Η Ευρώπη διαθέτει πλέον ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων και την εδραίωση της βιωσιμότητας και της κυκλικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών στην ΕΕ, συνεχίζοντας παράλληλα να υλοποιεί το πρόγραμμά της για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού. Με τη νομοθεσία αυτή, η ΕΕ θα ενισχύσει τον εγχώριο εφοδιασμό και θα μειώσει την εξάρτησή της από μεμονωμένους προμηθευτές. Όπως κατέδειξαν οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι στρατηγικές εξαρτήσεις εξέθεσαν την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε κινδύνους διαταραχής της αλυσίδας εφοδιασμού.

Σήμερα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Σέφτσοβιτς εκφώνησε ομιλία κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του συμβουλίου για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Ο Επίτροπος κ. Μπρετόν εκφώνησε επίσης ομιλία στους υψηλού επιπέδου εκπροσώπους του συμβουλίου για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το εν λόγω συμβούλιο θα συμβάλει καθοριστικά στην εφαρμογή του νέου πλαισίου πολιτικής, στηρίζοντας την Επιτροπή στην επιλογή και την υλοποίηση στρατηγικών έργων, στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις πρωτοβουλίες κυκλικότητας, καθώς και στη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας και των στρατηγικών συμπράξεων για τις πρώτες ύλες. Εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών και της Επιτροπής συναντώνται σήμερα για να συζητήσουν την εφαρμογή του κανονισμού.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου και στις σχετικές ερωταπαντήσεις.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Federica Miccoli — Τηλ.: + 32 2 295 83 00)

 

Press Release in English 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα