Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: προώθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης ενόψει της αυξημένης αβεβαιότητας

Press conference by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Paolo Gentiloni, European Commissioner, on the 2022 European Semester Spring package

Η εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει στα κράτη μέλη στήριξη και καθοδήγηση δύο έτη μετά τον πρώτο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
 

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2022 θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ το 2022 και το 2023. Ωστόσο, ενώ η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον, επιδεινώνοντας τις προϋπάρχουσες αντιξοότητες για την ανάπτυξη, οι οποίες, σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις, αναμενόταν να υποχωρήσουν. Η σύγκρουση θέτει επίσης πρόσθετες προκλήσεις στις οικονομίες της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. 
 

Σύνδεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του REPowerEU
 

Η ανάγκη μείωσης της εξάρτησής μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα είναι πιο προφανής από κάθε άλλη φορά. Σκοπός του σχεδίου REPowerEU είναι η άμεση επίτευξη αυτού του στόχου με την ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και τη συνένωση των δυνάμεων για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος και μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης.
 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) —στο επίκεντρο του NextGenerationEU- παρέχουν ισχυρά πλαίσια για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού των πολιτικών και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων. Ο ΜΑΑ θα συνεχίσει να καθοδηγεί τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των κρατών μελών για τα επόμενα έτη. Αποτελεί το κύριο εργαλείο για την επιτάχυνση της διττής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών μελών, μεταξύ άλλων χάρη στην εφαρμογή εθνικών και διασυνοριακών μέτρων σύμφωνα με το REPowerEU.
 

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παρέχουν κατευθύνσεις στα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τις συνεχιζόμενες και τις νέες προκλήσεις και να επιτύχουν τους κοινούς βασικούς στόχους πολιτικής τους. Φέτος, περιλαμβάνουν συστάσεις για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του REPowerEU και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
 

Κατευθύνσεις στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής
 

Χάρη στην ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2020, τα κράτη μέλη μπόρεσαν να αντιδράσουν γρήγορα και να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας. Η συντονισμένη δράση των δημόσιων αρχών άμβλυνε το οικονομικό πλήγμα και προετοίμασε το έδαφος για μια ισχυρή ανάκαμψη το 2021.

Τα μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών ενέργειας και τα μέτρα στήριξης των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα συμβάλουν σε έναν επεκτατικό δημοσιονομικό προσανατολισμό το 2022 για το σύνολο της ΕΕ.

Λόγω του ειδικού χαρακτήρα του μακροοικονομικού κλυδωνισμού που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών του όσον αφορά τις ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός της δημοσιονομικής πολιτικής το 2023. Η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να επεκτείνει τις δημόσιες επενδύσεις υπέρ της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και της ενεργειακής ασφάλειας. Η πλήρης και έγκαιρη υλοποίηση των ΣΑΑ είναι καίριας σημασίας για την αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων. Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι συνετή το 2023, με έλεγχο της αύξησης των πρωτογενών τρεχουσών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα τη λειτουργία αυτόματων σταθεροποιητών και παρέχοντας προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εξάλλου, τα δημοσιονομικά σχέδια των κρατών μελών για το επόμενο έτος θα πρέπει να βασίζονται σε συνετές μεσοπρόθεσμες πορείες προσαρμογής που θα λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα δημοσιονομικής βιωσιμότητας που συνδέονται με τα υψηλά επίπεδα χρέους ως προς το ΑΕΠ που αυξήθηκαν περαιτέρω λόγω της πανδημίας. Τέλος, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι έτοιμη να προσαρμόσει τις τρέχουσες δαπάνες στην εξελισσόμενη κατάσταση.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2023 και την απενεργοποίησή της από το 2024. Η αυξημένη αβεβαιότητα και οι έντονοι καθοδικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, οι άνευ προηγουμένου αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και οι συνεχιζόμενες διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού δικαιολογούν την παράταση της γενικής ρήτρας διαφυγής έως το 2023. Η συνεχιζόμενη ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής το 2023 θα εξασφαλίσει στην εθνική δημοσιονομική πολιτική τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα όταν χρειάζεται, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση από την ευρεία στήριξη στην οικονομία που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας προς μια αυξανόμενη εστίαση σε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα και τη δημοσιονομική σύνεση που απαιτείται για τη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Η Επιτροπή θα παράσχει κατευθύνσεις σχετικά με πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης μετά τις θερινές διακοπές και εγκαίρως για το 2023.
 

Έκθεση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Συνθήκης για το έλλειμμα και το χρέος
 

Η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) για 18 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Εσθονία, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία και Φινλανδία). Σκοπός της έκθεσης είναι να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των κρατών μελών με τα κριτήρια της Συνθήκης για το έλλειμμα και το χρέος. Για όλα αυτά τα κράτη μέλη, εκτός από τη Φινλανδία, η έκθεση αξιολογεί τη συμμόρφωσή τους με το κριτήριο του ελλείμματος. Στην περίπτωση της Λιθουανίας, της Εσθονίας και της Πολωνίας, η έκθεση καταρτίστηκε λόγω του προβλεπόμενου ελλείμματος το 2022 που υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ που ορίζει η Συνθήκη, ενώ στα άλλα κράτη μέλη το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης το 2021 υπερέβαινε το 3 % του ΑΕΠ.

Η πανδημία εξακολουθεί να επιφέρει έκτακτες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις οι οποίες, μαζί με την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, προκαλούν εξαιρετική αβεβαιότητα, μεταξύ άλλων και για τον σχεδιασμό λεπτομερούς πορείας της δημοσιονομικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν προτείνει την κίνηση νέων διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος.

Η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών το φθινόπωρο του 2022. Την άνοιξη του 2023, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να προτείνει την κίνηση διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος με βάση τα απολογιστικά στοιχεία για το 2022, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση με τις δημοσιονομικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις.
 

Αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών
 

Η Επιτροπή αξιολόγησε την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών για τα 12 κράτη μέλη που επελέγησαν για εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης για το 2022.

Η Ιρλανδία και η Κροατία δεν αντιμετωπίζουν πλέον ανισορροπίες. Τόσο στην Ιρλανδία όσο και στην Κροατία, οι δείκτες χρέους μειώθηκαν σημαντικά με την πάροδο των ετών και εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρή καθοδική δυναμική.

Επτά κράτη μέλη (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισορροπίες. Τρία κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες.

Συνολικά, οι ευπάθειες μειώνονται και υποχωρούν κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα σε διάφορα κράτη μέλη, γεγονός που δικαιολογεί την αναθεώρηση της ταξινόμησης των ανισορροπιών σε δύο περιπτώσεις, όπου έχει επίσης σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος πολιτικής.
 

Γνώμες σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Γερμανίας και της Πορτογαλίας
 

Στις 19 Μαΐου, η Επιτροπή εξέδωσε τις γνώμες της σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Γερμανίας και της Πορτογαλίας για το 2022.

Η Γερμανία υπέβαλε επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος για το 2022 τον Απρίλιο, μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης τον Δεκέμβριο του 2021. Και η Πορτογαλία επίσης υπέβαλε τον Απρίλιο νέο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος για το 2022. Η Επιτροπή δεν αξιολόγησε το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος που υπέβαλε η Πορτογαλία το φθινόπωρο του 2021, δεδομένου ότι ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 είχε απορριφθεί από το πορτογαλικό κοινοβούλιο.

Ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της Γερμανίας το 2022 προβλέπεται να είναι υποστηρικτικός. Η Γερμανία σχεδιάζει την παροχή συνεχούς στήριξης για την ανάκαμψη κάνοντας χρήση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση πρόσθετων επενδύσεων. Η Γερμανία σχεδιάζει επίσης να διατηρήσει τις εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις.

Ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της Πορτογαλίας το 2022 προβλέπεται να είναι υποστηρικτικός. Η Πορτογαλία σχεδιάζει την παροχή συνεχούς στήριξης για την ανάκαμψη κάνοντας χρήση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση πρόσθετων επενδύσεων. Η Πορτογαλία σχεδιάζει επίσης να διατηρήσει τις εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις. Η Πορτογαλία αναμένεται να περιορίσει σε γενικές γραμμές την αύξηση των εθνικά χρηματοδοτούμενων τρεχουσών δαπανών το 2022.
 

Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας και εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας

Η δέκατη τέταρτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι η χώρα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχει τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων κυμάτων της πανδημίας, καθώς και από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασίσει η Ευρωομάδα σχετικά με την αποδέσμευση της επόμενης δέσμης μέτρων για το χρέος που εξαρτώνται από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών.

Η Επιτροπή έχει επίσης εγκρίνει τις μεταπρογραμματικές εκθέσεις επιτήρησης για την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία. Οι εκθέσεις αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα αποπληρωμής καθενός από τα εκάστοτε κράτη μέλη παραμένει σταθερή.
 

Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση

Η Επιτροπή προτείνει επίσης κατευθυντήριες γραμμές —με τη μορφή απόφασης του Συμβουλίου- για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών το 2022. Κάθε χρόνο, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θέτουν κοινές προτεραιότητες για τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης, ώστε να καταστούν πιο δίκαιες και συμπεριληπτικές. Τα κράτη μέλη θα κληθούν τώρα να τις εγκρίνουν.

Οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις των κρατών μελών θα είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων ελλείψεων και αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο συνέχισης του εκσυγχρονισμού των θεσμών της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και υγείας, προκειμένου να καταστούν πιο δίκαια και συμπεριληπτικά.

Φέτος, η Επιτροπή προτείνει να επικαιροποιηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον μετά την πανδημία COVID-19, να καταστούν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση κοινωνικά δίκαιες, καθώς και να αποτυπωθούν πρόσφατες πρωτοβουλίες πολιτικής, μεταξύ άλλων ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
 

Πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022 παρέχει επικαιροποιημένες και συνεπείς εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των ΣΒΑ σε όλα τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, οι εκθέσεις ανά χώρα συνοψίζουν την πρόοδο κάθε κράτους μέλους ως προς την υλοποίηση των ΣΒΑ και περιλαμβάνουν λεπτομερές παράρτημα, με βάση την παρακολούθηση που διενεργεί η Eurostat.

Οι εκθέσεις ανά χώρα αναφέρονται επίσης στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 24 κρατών μελών που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο. Η στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζει σημαντικό αριθμό μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αναμένεται να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των ΣΒΑ.

Παράλληλα με την εαρινή δέσμη μέτρων, η Eurostat δημοσίευσε σήμερα την «Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ». Η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο ως προς την επίτευξη των περισσότερων από τους ΣΒΑ κατά την τελευταία πενταετία που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Η μεγαλύτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά την προώθηση της ειρήνης και της προσωπικής ασφάλειας στο έδαφος της ΕΕ, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς (ΣΒΑ 16), ακολουθούμενη από τους στόχους της μείωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (ΣΒΑ 1) καθώς και της οικονομίας και της αγοράς εργασίας (ΣΒΑ 8). Γενικά, θα απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως το καθαρό νερό και η αποχέτευση (ΣΒΑ 6) και η ζωή στη στεριά (ΣΒΑ 15).
 

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αναμφίβολα θέσει την Ευρώπη σε εξαιρετική οικονομική αβεβαιότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερες τιμές για την ενέργεια, τις πρώτες ύλες, τα βασικά προϊόντα και τα τρόφιμα, ενώ ζημιώνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Με την παρούσα εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία και ταυτόχρονα να καταργήσουμε σταδιακά τη στρατηγική μας εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια πριν από το 2030.»

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Από τις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας πριν από δύο και πλέον χρόνια, η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις παρείχαν ισχυρή και συνεκτική στήριξη πολιτικής στις οικονομίες μας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ταχείας ανάκαμψης. Σήμερα, οι κοινές μας προτεραιότητες είναι οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις συστάσεις που παρουσιάζονται σήμερα, με σαφή εστίαση στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και στην ενεργειακή μετάβαση. Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να συνεχίσουν τη μετάβαση από την καθολική στήριξη που παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε πιο στοχευμένα μέτρα. Καθώς διανύουμε τη νέα περίοδο αναταραχών που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να έχουν την ευελιξία να προσαρμόζουν τις πολιτικές τους στις απρόβλεπτες εξελίξεις. Η επέκταση της γενικής ρήτρας διαφυγής έως το 2023 αναγνωρίζει τη μεγάλη αβεβαιότητα και τους σοβαρούς κινδύνους δυσμενέστερων εξελίξεων σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν έχει ομαλοποιηθεί.»

Ο Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, πρόσθεσε: «Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την απασχόληση αποτελούν ζωτική πτυχή του καθορισμού προτεραιοτήτων και του συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Στον απόηχο της πανδημίας, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της ότι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση είναι κοινωνικά δίκαιες. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για το 2022 προετοιμάζουν το έδαφος για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία περιλαμβάνει τη στήριξη της ένταξης στις αγορές εργασίας των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.»
 

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί την Ευρωομάδα και το Συμβούλιο να εξετάσουν τη δέσμη μέτρων και να εγκρίνουν τις κατευθύνσεις που προτείνονται σήμερα. Προσβλέπει στην έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω δέσμης μέτρων, καθώς και για κάθε επόμενο στάδιο στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
 

Για περισσότερες πληροφορίες
 

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εαρινή δέσμη 2022 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Ανακοίνωση σχετικά με τα κύρια στοιχεία της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Εκθέσεις ανά χώρα για τα 27 κράτη μέλη

Συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) για τα 27 κράτη μέλη

Εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για 12 κράτη μέλη

Έκθεση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γνώμες σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Γερμανίας και της Πορτογαλίας

Δέκατη τέταρτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Έκθεση παρακολούθησης της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της ΕΕ.

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2022

Το σχέδιο REPowerEU

Διακήρυξη των Βερσαλλιών  

NextGenerationEU

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα