Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Έγκριση της στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους και τον οικολογικό προσανατολισμό με σκοπό να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030

logo

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους για να μπορέσει να επιτύχει αποτελέσματα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο προς όφελος όλων των Ευρωπαίων προσφέροντας έναν σύγχρονο χώρο εργασίας και δημιουργικές σταδιοδρομίες που θα προσελκύουν κορυφαία ταλέντα από όλα τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η σημερινή ανακοίνωση σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η Επιτροπή κλιματικά ουδέτερη έως το 2030. Δίνει ένα καλό παράδειγμα εταιρικής κλιματικής δράσης, σύμφωνα με το πνεύμα των προτάσεων πολιτικής για την αποτελεσματική υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η Επιτροπή θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030, συγκριτικά με το 2005, και θα αντισταθμίσει τις εναπομένουσες εκπομπές μέσω πιστωτικών μορίων για την απορρόφηση άνθρακα.

Η στρατηγική επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες:

1. Ελκυστικός χώρος εργασίας

Η Επιτροπή θα γίνει ελκυστικότερη ως εργοδότης με σκοπό να προσλαμβάνει και να διατηρεί τα καλύτερα ταλέντα από όλα τα κράτη μέλη και να αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας που υπηρετεί. Η στρατηγική αυτή θα ενισχύσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται ήδη για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς με φιλικές προς την οικογένεια συνθήκες εργασίας και ελκυστικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης για όλους. Μέσω νέων δράσεων, θα συνεχίσουμε να προωθούμε ενεργά ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, με ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και πλήρως προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία.

Επιπλέον, η ανακοίνωση σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό της Επιτροπής θα ευθυγραμμίσει τον τρόπο που εργαζόμαστε με τις πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες εργαζόμαστε, με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν αμέσως:

  • περαιτέρω μείωση των εκπομπών από τα κτίρια της Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στις άλλες τοποθεσίες στις οποίες διαθέτει κτίρια·
  • εξυπνότερη και οικολογικότερη πολιτική όσον αφορά τα ταξίδια για επιχειρηματικούς σκοπούς, χωρίς να υπονομεύεται η ανάγκη διατήρησης της παρουσίας της στα κράτη μέλη και προσέγγισης των πολιτών·
  • ενθάρρυνση του προσωπικού να αυξήσει τη χρήση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς για τις μετακινήσεις του και αντικατάσταση του στόλου συμβατικών οχημάτων του οργανισμού με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

2. Ταχύτερη και πιο ευέλικτη επιλογή και πρόσληψη

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, θα καθιερώσει σύγχρονες, ταχύτερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης για εξωτερικούς και εσωτερικούς υποψηφίους. Στόχος είναι η επιλογή των πλέον ταλαντούχων και κατάλληλων ατόμων, η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους υποψηφίους που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και η διατήρηση των εσωτερικών ταλέντων.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τα υποεκπροσωπούμενα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτύχει καλύτερη γεωγραφική ισορροπία όσον αφορά το προσωπικό της.

3. Ευέλικτη και δημιουργική σταδιοδρομία για όλα τα μέλη του προσωπικού

Η νέα στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους θα ενισχύσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας του προσωπικού με την προώθηση της εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τόπους υπηρεσίας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η καθοδήγηση, η παροχή συμβουλών και η αναζήτηση ταλέντων θα αναδιοργανωθούν και θα ενισχυθούν.

Και οι τρεις προτεραιότητες θα υποστηριχθούν από μια τέταρτη, οριζόντια προτεραιότητα: τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών ανθρώπινων πόρων, την απλούστευση, την ψηφιοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι υπηρεσίες θα σχεδιάζονται με γνώμονα τον τελικό χρήστη και θα είναι έξυπνες αποβλέποντας στην άμεση στήριξη και στη λύση των προβλημάτων. Για τον σκοπό αυτόν θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά εργαλεία ΤΠ στον τομέα των ανθρώπινων πόρων τα οποία ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του προσωπικού και στις επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου ως προέδρου της Επιτροπής, διαπίστωσα την αξιοθαύμαστη αφοσίωση και τις ικανότητες των γυναικών και των ανδρών που στελεχώνουν αυτόν τον οργανισμό. Χάρη στο προσωπικό μας η Επιτροπή πέτυχε απτά αποτελέσματα σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες που καθόρισα στην αρχή της θητείας μου, και κατηύθυνε με επιτυχία την ΕΕ διά μέσου της πανδημίας COVID-19. Και τώρα το προσωπικό μας εργάζεται σκληρά για τον συντονισμό των δράσεων αλληλεγγύης της ΕΕ προς την Ουκρανία που αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ. Η νέα στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους θα συμβάλει στην προσαρμογή του εργασιακού τους περιβάλλοντος, αντλώντας διδάγματα από την περίοδο της πανδημίας και συνεχίζοντας να προωθεί τη φιλοδοξία μας να γίνουμε ένας κλιματικά ουδέτερος οργανισμός.»

Ο Επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, πρόσθεσε: «Η στρατηγική αυτή προσφέρει στον οργανισμό μας τη δυνατότητα να είναι έτοιμος για το μέλλον και να μπορεί να αντιμετωπίζει τις άμεσες και αναδυόμενες ανάγκες, από τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως τις μεταβαλλόμενες δομές του χώρου εργασίας, τις γεωπολιτικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση. Οι λέξεις-κλειδιά για μας είναι: εμπιστοσύνη, προτεραιότητα στους ανθρώπους, ευελιξία, ψηφιοποίηση και οικολογικός προσανατολισμός.»

Ιστορικό

Η ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους στην Επιτροπή αποτελεί μέρος της επιστολής ανάθεσης καθηκόντων από την Πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν προς τον Επίτροπο κ. Χαν. Η στρατηγική αναπτύχθηκε έπειτα από εκτενή διαδικασία διαβούλευσης με το προσωπικό και τη διοίκηση της Επιτροπής, καθώς και με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη. Η ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας και οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής θα εφαρμόσουν τώρα τη στρατηγική μέσω μιας σειράς δράσεων που περιγράφονται στο κείμενο. Η ανακοίνωση σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό και η απόφαση σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον υβριδικό τρόπο εργασίας αποτελούν τις πρώτες δράσεις αυτού του είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους και τον οικολογικό προσανατολισμό

Ενημερωτικό δελτίο — Μια νέα στρατηγική ανθρώπινων πόρων για την Επιτροπή

Ενημερωτικό δελτίο — Οικολογικός προσανατολισμός της Επιτροπής

Πρώτα ο άνθρωπος — Η νέα στρατηγική της Επιτροπής για τους ανθρώπινους πόρους |

Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους

Ανακοίνωση σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα