Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την παραίτηση του Fabrice Leggeri

logo

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την παραίτηση με άμεση ισχύ του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), κ. Fabrice Leggeri.

Η κ. Aija Kalnaja, ως η αρχαιότερη αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια του Frontex, θα αναπληρώσει και θα αναλάβει την ηγεσία του οργανισμού με άμεση ισχύ. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης συνέχεια του οργανισμού, η Επιτροπή θα προβεί άμεσα στην πρόσληψη και τον διορισμό νέου εκτελεστικού διευθυντή.

Προτεραιότητα της Επιτροπής είναι μια ισχυρή, αποτελεσματική και λειτουργική Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

Ο Frontex επιτελεί εξαιρετικά σημαντικό έργο στηρίζοντας τα κράτη μέλη στη διαχείριση των κοινών εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προασπίζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό. Για τον σκοπό αυτό, ο Frontex πρέπει να είναι ένας ισχυρός και λειτουργικός οργανισμός. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει πλήρως τον Frontex στην αποστολή αυτή.

Πέρυσι, η Επιτροπή ενίσχυσε σημαντικά την υποστήριξη και τις συμβουλές της προς τον Frontex, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εκτέλεση της εντολής του. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πραγματοποίησε αρκετές έκτακτες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου με αντικείμενο θέματα διακυβέρνησης και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στη συνεχή βελτίωση του οργανισμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Frontex στις 28-29 Απριλίου 2022

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα