Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικών ελέγχων στον κλάδο των διαδικτυακών υπηρεσιών παράδοσης τροφίμων

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών που παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες παραγγελίας και παράδοσης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και άλλων καταναλωτικών αγαθών σε δύο κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να έχουν παραβιάσει το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαγορεύει τις συμπράξεις και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές. Τους υπαλλήλους της Επιτροπής συνόδευαν ομόλογοί τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Η έρευνα αφορά εικαζόμενη συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική για την κατανομή των εθνικών αγορών διαδικτυακής παραγγελίας και παράδοσης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και άλλων καταναλωτικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις αποτελούν προκαταρκτικό βήμα για εικαζόμενες αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί τέτοιους ελέγχους δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα