Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σε εταιρείες υποδομών ύδρευσης λόγω εικαζόμενης νόθευσης διαγωνισμών

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σε ένα κράτος μέλος, στις εγκαταστάσεις εταιρειών κατασκευής δικτύων και μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού και λυμάτων. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τις συμπράξεις και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι επιθεωρήσεις αφορούν εικαζόμενο περιστατικό νόθευσης διαγωνισμών που αφορούν κονδύλια της ΕΕ για την κατασκευή δικτύων και μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού και λυμάτων. Οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις αποτελούν προκαταρκτικό στάδιο της έρευνας εικαζόμενων αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί τέτοιους ελέγχους δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024· Μαρία Τσώνη — Τηλ.: +32 229 90526)
 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα