Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Σεπτεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών - Ανοιχτή διαδικασία COMM/ATH/2023/OP/0363

Πρόσκληση υποβολής προσφορών - Ανοιχτή διαδικασία COMM/ATH/2023/OP/0363

Books

Η διαδικασία υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στα γραφεία της Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Αναθέτουσα Αρχή), προτίθεται να συνάψει σύμβαση πλαίσιο που προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Η εκτιμώμενη συνολική ανώτατη αξία της σύμβασης είναι 200 000 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για μέγιστη διάρκεια 48 μηνών.

Η πρόσκληση και όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ιστότοπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών TED eTendering:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14228

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται γι’ αυτή τη σύμβαση καλούνται να υποβάλουν προσφορά σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The procedure for the applications has been finalized, thank you for the interest.

Invitation to Call for Tenders – Open Procedure COMM/ATH/2023/OP/363

Cleaning Services for the premises of the European Commission Representation in Greece

The European Commission Representation in Greece (Contracting Authority), is planning to award the contract resulting from the above procurement procedure.

The estimated total maximum amount of the contract is 200 000 EUR (VAT not included) for a maximum duration of 48 months.

The invitation and all  the documents of the call for tenders are available at the following TED eTendering website:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14228

Economic operators interested in this contract are invited to submit a tender in one of the official languages of the European Union.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Σεπτεμβρίου 2023 (Τελευταία επικαιροποίηση την/στις: 12 Οκτωβρίου 2023)
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα