Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Banner subventions Représentation
Χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις

Πώς η χρηματοδότηση της έρευνας ωφελεί την Ελλάδα

Η επιτυχημένη έρευνα καθιστά την Ευρώπη έναν καλύτερο τόπο για να ζει κανείς, μέσω της βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης, της ανάπτυξης βιώσιμων μεθόδων γεωργίας και της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κάθε χρόνο η ΕΕ στηρίζει περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις μέσω επιχειρηματικών δανείων, μικροχρηματοδοτήσεων, εγγυήσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης μιας επιχείρησης, από τη δημιουργία της έως την επέκτασή της.

Οι καινοτόμες ελληνικές εταιρείες μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση και στήριξη από την ΕΕ για ρηξικέλευθα έργα με δυνατότητες δημιουργίας αγορών στο πλαίσιο του μέσου Accelerator του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (που προηγουμένως ονομαζόταν μηχανισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Το μέσο Accelerator του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) επιτρέπει στους πλέον λαμπρούς και τολμηρούς επιχειρηματίες της Ευρώπης να κάνουν το βήμα και να ζητήσουν χρηματοδότηση για ρηξικέλευθες ιδέες που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες αγορές ή να φέρουν επανάσταση στις υφιστάμενες.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) διαθέτει ειδικό σκέλος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο προσφέρει συνολικά 5,5 δισ. ευρώ υπό μορφή χρηματοδοτικών πόρων ή εγγυητικής ικανότητας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορείς καινοτομίας παρέχονται επίσης από το μέσο InnovFin, μια κοινή πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία.

Υποστήριξη των επιχειρήσεων: «Enterprise Europe Network» – Ελλάδα

COSME, ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

Χρηματοδότηση από το μέσο InnovFin για φορείς καινοτομίας

Χρηματοδότηση της έρευνας

Η χρηματοδότηση της έρευνας είναι άκρως σημαντική για την καινοτομία που θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι περιγράφονται στην Πράσινη Συμφωνία και στην ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ.

Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο που θέτει τις επενδύσεις στην έρευνα στο επίκεντρο της προσπάθειας της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση.

Το επόμενο πρόγραμμα επενδύσεων της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα έχει προϋπολογισμό περίπου 100 δισ. ευρώ.

Εκτός από τη χρηματοδότηση της έρευνας που γίνεται για επιχειρηματικούς σκοπούς, η ΕΕ στηρίζει τους ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και της ακαδημαϊκής τους κατάρτισης.

Πώς η χρηματοδότηση της έρευνας ωφελεί την Ελλάδα

Επιτυχημένα παραδείγματα έρευνας που χρηματοδοτεί η ΕΕ

Προγράμματα και προσκλήσεις υποβολής προσφορών της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας

Ευκαιρίες χρηματοδότησης και κατευθυντήριες γραμμές

Ενημερωθείτε πλήρως για τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους χρηματοδότησης, επισκόπηση των κύριων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και του τρόπου διαχείρισης της χρηματοδότησης της ΕΕ.

Διαδικασίες χρηματοδότησης και κατευθυντήριες γραμμές

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας (FTS)

Μάθετε ποιοι λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών, των σκοπών και της τοποθεσίας των αποδεκτών.

 Ανοικτές δυνατότητες χρηματοδότησης

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις δυνατότητες υποβολής προσφορών και μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υποστήριξη των επιχειρήσεων: «Enterprise Europe Network» – Ελλάδα

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EISMEA)

Access2Markets — πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές – εξαγωγές στην ΕΕ