Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Σπουδές, μάθηση, πρακτική άσκηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ευρύ φάσμα πόρων για να βοηθήσει τους μαθητές και τους φοιτητές να μάθουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπαιδευτικοί και φοιτητές από την Ελλάδα μπορούν επίσης να σπουδάσουν ή να διδάξουν στο εξωτερικό στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Σπουδές και κατάρτιση στο εξωτερικό με το Erasmus+

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γωνιά μάθησης

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης