Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Φεβρουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» δρομολογούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το 2021. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα εργασίας του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027 «Ορίζων Ευρώπη» .

Περιλαμβάνει τρεις κύριες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δράσεις έρευνας αιχμής συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) παρέχει επιχορηγήσεις σε κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο που είναι πρόθυμοι να έρθουν ή να παραμείνουν στην Ευρώπη για να πραγματοποιήσουν ρηξικέλευθες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές νέες βιομηχανίες, αγορές και κοινωνικές καινοτομίες.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που εγκρίναμε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Αυτό το σημαντικό βήμα ανοίγει τον δρόμο για τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που υποστηρίζουν κορυφαίους ερευνητές και τις ομάδες τους ώστε να διεξάγουν έρευνα αιχμής σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηριχθούν νέοι ερευνητές σε ολόκληρη την Ευρώπη που ξεκινούν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα, καθώς αυτοί είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής έρευνας.»

Ο καθηγητής Ζαν-Πιέρ Μπουργκινιόν, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, δήλωσε: «Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τους ερευνητές της Ευρώπης και τις πιο καινοτόμες ιδέες τους. Θα παράσχουμε μάλιστα περισσότερες επιχορηγήσεις από ποτέ. Χάρη στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αξιέπαινη αφοσίωση του προσωπικού του εκτελεστικού οργανισμού, είμαστε πλέον έτοιμοι να δημοσιεύσουμε στις 25 Φεβρουαρίου την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης για το 2021.»

Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2021

Καθ' όλη τη διάρκεια του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα λάβει πάνω από 16 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», δηλαδή χρηματοδότηση κατά 22 % μεγαλύτερη σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Στο πλαίσιο της νέας σειράς διαγωνισμών, η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων που θα δημοσιευθεί είναι οι επιχορηγήσεις εκκίνησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, οι οποίες θα στηρίξουν κορυφαίους ερευνητές ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στις 25 Φεβρουαρίου, με προϋπολογισμό 619 εκατ. ευρώ και προθεσμία έως τις 8 Απριλίου.

Θα ακολουθήσουν και άλλοι διαγωνισμοί επιχορηγήσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εργασίας. Στις 11 Μαρτίου θα ανοίξει η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εδραίωσης, προϋπολογισμού 633 εκατ. ευρώ, η οποία απευθύνεται σε ερευνητές που εδραιώνουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 20 Απριλίου. Τέλος, στις 20 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας για κορυφαίους προηγμένους ερευνητές, με προϋπολογισμό 626 εκατ. ευρώ και προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου.

Λόγω της μετάβασης στο νέο πρόγραμμα-πλαίσιο, οι επιχορηγήσεις συνέργειας δεν είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το 2021. Οι επιχορηγήσεις συνέργειας ίσως επανεκκινήσουν στο πρόγραμμα εργασίας για το 2022. Οι επιχορηγήσεις απόδειξης της αρχής λειτουργίας αναθεωρούνται επί του παρόντος από το Επιστημονικό Συμβούλιο, το διοικητικό όργανο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται ούτε αυτές στο τρέχον πρόγραμμα εργασίας.

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2021 καλύπτει επίσης άλλες δράσεις και δημόσιες συμβάσεις που θα επιτρέψουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο να εκτελέσει τα καθήκοντα και την εντολή του, όπως ο διορισμός ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την προετοιμασία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, για σκοπούς δεοντολογικής εξέτασης καθώς και παρακολούθησης εν εξελίξει έργων. Καλύπτει επίσης τις υποχρεώσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου όσον αφορά την κατάρτιση της συνολικής στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και την παρακολούθηση της ποιότητας της υλοποίησης του προγράμματος από επιστημονική σκοπιά.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας παρέχει επιχορηγήσεις μέσω ανοικτών διαγωνισμών σε έργα με επικεφαλής νέους και καταξιωμένους ερευνητές. Μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η επιστημονική αριστεία, επομένως, αποσκοπεί στο να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο να έρθουν και να παραμείνουν στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 9.500 κορυφαίους ερευνητές σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους και πάνω από 70.000 μεταδιδακτορικούς υπότροφους, διδακτορικούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό που εργάζεται στις ερευνητικές ομάδες τους. Από ανεξάρτητη επισκόπηση του 2020 διαπιστώθηκε ότι περίπου το 80 % των χρηματοδοτούμενων έργων αποτελούν καινοτομίες ή σημαντικά επιτεύγματα, γεγονός που αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητα αυτής της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το 2021

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Φεβρουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα