Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

COVID-19: η «Ομάδα Ευρώπη» έχει διαθέσει 47,7 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τους εταίρους της να αντιμετωπίσουν την πανδημία και τις συνέπειές της

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Από την έξαρση της νόσου COVID-19 στις αρχές του 2020 μέχρι σήμερα, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ως «Ομάδα Ευρώπη», έχουν εκταμιεύσει 47,7 δισ. ευρώ για να στηρίξουν τις χώρες-εταίρους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της, υλοποιώντας τις υποσχέσεις τους με απτά αποτελέσματα. Αυτό το ποσό ήδη υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική δέσμη στήριξης της «Ομάδας Ευρώπη», ύψους 20 δισ. ευρώ, που αποτέλεσε αντικείμενο δέσμευσης την άνοιξη του 2020, και έχει πλέον αυξηθεί σε 53,7 δισ. ευρώ.

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν δήλωσε: «Παρά τις δυσκολίες της κρίσης COVID-19, είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι συγκροτήθηκε η «Ομάδα Ευρώπη» και έχει αποδείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της προς τις χώρες εταίρους που πλήττονται από την πανδημία και τις συνέπειές της. Ως σταθερή και ισχυρή εταίρος, η «Ομάδα Ευρώπη» θα συνεχίσει επίσης να τις στηρίζει στην αντιμετώπιση νέων πολύπλευρων και παγκόσμιων κρίσεων, όπως οι άδικες συνέπειες που προκαλεί η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η στήριξη από την «Ομάδα Ευρώπη» στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 αφορά πάνω από 140 χώρες εταίρους. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, από τη συνολική δέσμη ύψους 53,7 δισ. ευρώ που έχει κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής από την «Ομάδα Ευρώπη» είχαν εκταμιευθεί 47,7 δισ. ευρώ:

 • 3 δισ. € για την αντιμετώπιση έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών
 • 10,6 δισ. € για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης
 • 34,1 δισ. € για τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας και την εκπαίδευση

Η «Ομάδα Ευρώπη» έχει εκταμιεύσει το 88,8 % από τα 53,7 δισ. ευρώ για τα οποία έχει αναληφθεί δέσμευση έως το τέλος του 2021. Τον Απρίλιο του 2021, οι εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 34 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2021 ανήλθαν σε 47,7 δισ. ευρώ (+ 13,7 δισ. ευρώ).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η κατάσταση των εκταμιεύσεων σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων είχε ως εξής:

 • Γειτονία: 13,6 δισ. € από 15,6 δισ. €
 • Υποσαχάρια Αφρική: 8,3 δισ. € από 9 δισ. €
 • Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία: 6,8 δισ. € από 7,6 δισ. €
 • Ασία και Ειρηνικός: 4 δισ. € από 4,3 δισ. €
 • Λατινική Αμερική και Καραϊβική: 2,5 δισ. € από 3,2 δισ. €
 • Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός, σε περιφερειακό επίπεδο: 539 εκατ. € από 743 εκατ. €
 • Υπερπόντια εδάφη και Γροιλανδία: 579 εκατ. € από 631 εκατ. €
 • Παγκόσμια προγράμματα: 8,6 δισ. € από 9,7 δισ. €

Ιστορικό

Η δέσμη της «Ομάδας Ευρώπη» δρομολογήθηκε στις 8 Απριλίου 2020 με σκοπό τη στήριξη των χωρών εταίρων της ΕΕ στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της. Το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που είχε δεσμευθεί αρχικά ανερχόταν περίπου σε 20 δισ. ευρώ και συγκεντρώθηκε με πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια οι αναλήψεις υποχρεώσεων διπλασιάστηκαν σε 40,5 δισ. ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2021. Τον Απρίλιο του 2021 αυξήθηκαν περαιτέρω σε 46 δισ. ευρώ, για να φτάσουν τα 53,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Αυτή η συλλογική παγκόσμια στήριξη επικεντρώνεται 1) στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για άμεσες ανθρωπιστικές ανάγκες, 2) στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας, ύδρευσης, αποχέτευσης και διατροφής και 3) στον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της «Ομάδας Ευρώπη»

Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ — Ενημερωτικό δελτίο

Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την «Ομάδα Ευρώπη» — Ενημερωτικό δελτίο

Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την «Ομάδα Ευρώπη» — Ενημερωτικό γράφημα

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα