Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως η Επιτροπή, παράγουν μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ, που διατίθενται δωρεάν από την Υπηρεσία Εκδόσεων

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύεται καθημερινά σε 22 γλώσσες (23 όταν απαιτείται η ιρλανδική γλώσσα), ένα μοναδικό φαινόμενο στον εκδοτικό κόσμο.

Στη Γωνιά μάθησης μπορείτε να βρείτε παιχνίδια, διαγωνισμούς και βιβλία δραστηριοτήτων που θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε την ΕΕ με διασκεδαστικό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε έμπνευση για σχέδια μαθημάτων. Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε ευκαιρίες δικτύωσης με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων δημοσιεύει επίσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πολλές άλλες εκδόσεις για τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ιστότοπος των εκδόσεων της ΕΕ είναι το μοναδικό σημείο πρόσβασής σας σε εκδόσεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύονται από το 1952. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στη γλώσσα σας για το πώς λειτουργεί η ΕΕ, για στοιχεία της ΕΕ, για την πράσινη Ενέργεια και Συμφωνία και εκπαιδευτικό υλικό.

Στις εκδόσεις της ΕΕ μπορείτε να τηλεφορτώσετε εκδόσεις σε μορφότυπο PDF δωρεάν.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων προσφέρει επίσης μια σειρά διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με:

το δίκαιο της ΕΕ (EUR-Lex),

τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ (TED),

την έρευνα και ανάπτυξη της ΕΕ (CORDIS).

Δείτε μερικές από τις επιλεγμένες εκδόσεις μας

Η ΕΕ & Εγώ
Εάν είστε πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), είστε και ευρωπαίος πολίτης. Τι σηµαίνει όµως αυτό στην πράξη; Τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εµάς; Κατ’ αρχάς, όλοι ζούµε σε καιρό ειρήνης. Αυτό από µόνο του αποτελεί τεράστιο επίτευγµα, χωρίς ωστόσο να είναι το µόνο που έχει κάνει η Ευρώπη...
Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη
Έλα μαζί μας να εξερευνήσουμε την Ευρώπη! Θα είναι ένα περιπετειώδες ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο και θα ανακαλύψεις ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα