Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Η ομάδα μας

Γνωριμία και στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η ομάδα μας

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας

Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας

Γραμματεία της Επικεφαλής

 

Ομάδα ΜΜΕ & Πολιτικής Ανάλυσης

Προϊστάμενος Ομάδας ΜΜΕ & Πολιτικής Ανάλυσης

Υπεύθυνος Πολιτικής Ανάλυσης

Πολιτική Ανάλυση

Υπεύθυνος Ενημέρωσης / Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενημέρωση / Σχέσεις με τα ΜΜΕ

E-mail
Lito [dot] DIPLAatec [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+30 210 72 72 123

Ενημέρωση / Διαχειριστής Ιστοτόπου

Ενημέρωση και ΜΜΕ

 

Ομάδα Επικοινωνίας

 Υπεύθυνη Επικοινωνίας / Συντονισμός Κέντρων Europe Direct

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Διαχείριση Έργων και Επικοινωνιακών Δράσεων

 

Ομάδα Διοίκησης

Προϊστάμενη Διοίκησης και Ανθρώπινων Πόρων

Οικονομική Διαχείριση και Προμήθειες

Οδηγός

Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης – Γραφείο Αθήνας

Μετάφραση και Πολυγλωσσία

REP_GREECE_Organigramme_EL_20240315
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα15 Μαρτίου 2024
REP_GREECE_Organigramme_EL_20240315
REP_GREECE_Organigramme_EΝ_20240315
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα15 Μαρτίου 2024
REP_GREECE_Organigramme_EΝ_20240315