Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Σεπτεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών - Ανοιχτή διαδικασία COMM/ATH/2023/OP/0103

Υπηρεσίες σχετικές με επικοινωνιακό περιεχόμενο για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Books

Η διαδικασία υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Αναθέτουσα Αρχή), προτίθεται να συνάψει τη/τις σύμβαση/-εις που προκύπτει/-ουν από την ανωτέρω διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Η εκτιμώμενη συνολική ανώτατη αξία της σύμβασης/-εων είναι 1 600 000 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για διάρκεια 48 μηνών, για την παροχή Υπηρεσιών που σχετίζονται με επικοινωνιακές ενέργειες/δράσεις. Συγκεκριμένα:

Παρτίδα 1: Υπηρεσίες σχετικές με οπτικοακουστικό και πολυμεσικό περιεχόμενο και περιεχόμενο πολυμέσων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Παρτίδα 2: Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα έντυπα και τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Παρτίδα 3: Ταυτοποίηση και αγορά  υπηρεσιών τοποθέτησης σε χρόνο και/ή χώρο επικοινωνιακών μέσων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ιστότοπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών TED eTendering:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13441

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται γι’ αυτή τη σύμβαση καλούνται να υποβάλουν προσφορά σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

The procedure for the applications has been finalized, thank you for the interest.

Invitation to Call for Tenders – Open Procedure COMM/ATH/2023/OP/0103

Services related to communication content for the European Commission Representation in Greece COMM/ATH/2023/OP/0103

The Representation of the European Commission Representation in Greece , is planning to award the contract(s) resulting from the above procurement procedure.

The estimated total maximum amount of the contract(s) is 1 600 000 EUR (VAT not included) for a duration of 48 months for the provision of services related to communication content for the European Commission Representation in Greece. Specifically:

Lot 1: Audio-visual and Multimedia Content for the European Commission Representation in Greece

Lot 2: Print and Online Media for the European Commission Representation in Greece

Lot 3: Identification and Purchase of Placement Services Time and/or Space on Communication Mediums for the European Commission Representation in Greece

All the documents of the call for tenders are available at the following TED eTendering website:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13441

Economic operators interested in this contract are invited to submit a tender in one of the official languages of the European Union.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Σεπτεμβρίου 2023 (Τελευταία επικαιροποίηση την/στις: 12 Οκτωβρίου 2023)
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα